FNV ZZP

Enquête FNV Zelfstandigen: helft zelfstandigen heeft financiële buffer

Laatste update: 31 maart 2020

Enquête FNV Zelfstandigen: helft zelfstandigen heeft financiële buffer

De helft van de zelfstandigen heeft een financiële buffer, waarmee een periode van een maand tot een jaar overbrugd kan worden. Van deze 50% kan een bijna tweederde het maximaal drie maanden uithouden. Dat blijkt uit een enquête van FNV Zelfstandigen, die door bijna 2.000 zzp’ers is ingevuld.

Met name zelfstandigen in de industrie, diensten en onderwijs hebben een buffer. Vooral zzp’ers in de handel, vervoer en uiterlijke verzorging geven aan, geen buffer te hebben. Marjan van Noort, manager FNV Zelfstandigen: ‘Wij zien dat veel zzp’ers niet voor zichzelf kunnen zorgen bij het wegvallen van inkomsten. Wij zijn geschrokken van het enorme aantal zelfstandigen dat zich direct voor de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) heeft gemeld, omdat zij in acute financiële nood komen. Het kabinet moet zich toch eens achter de oren krabben over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Steeds meer mensen werken als zelfstandige, maar zij zijn niet in staat financiële reserves op te bouwen.’

Afgezegde opdrachten

Ruim de helft van de respondenten zegt te maken te hebben met afgezegde opdrachten. Van een kwart worden opdrachten uitgesteld. 23% zegt dat opdrachten vooralsnog doorgaan. De grote meerderheid (bijna 70%) geeft aan in deze periode helemaal geen nieuwe klanten te kunnen werven.

Betalingen

Van 57% van de zpp’ers worden uitstaande facturen nog wel tijdig betaald; 42% zegt dat er sprake is van wanbetaling, of dat facturen later worden betaald.

Steunmaatregelen

De steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen zijn voor iets meer dan de helft (51%) van de zzp’ers voldoende. Voor 49% is het niet voldoende. De meest gehoorde klacht is dat de uitkering te laag is. Het gaat om een aanvulling tot bijstandsniveau. Voor een alleenstaande is dat € 1.050, voor samenwonenden € 1.500 per maand. Er is geen partner- en vermogenstoets. Maar van deze uitkering kunnen veel zelfstandigen in veel gevallen de vaste lasten niet betalen, laat staan dat er voldoende overblijft voor boodschappen en andere zaken, zo blijkt uit de enquête.

Van Noort: ‘Het gaat hier om een uitkering tot bijstandsniveau, terwijl het ook zelfstandigen betreft die gewend zijn aan een flink hoger inkomen met daarbij behorende vaste lasten. Je kunt je in zo’n korte tijd niet aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarom is het belangrijk dat zzp’ers in gesprek gaan met verhuurders van woningen en hypotheekverstrekkers. Wij roepen deze partijen daarbij op, coulant te zijn met huurders en huiseigenaren en te kijken naar mogelijkheden van betalingsuitstel.’

Van de zzp’ers die aan de enquête meededen, komt 21% uit de dienstensector, 12% uit de sector Zorg & Welzijn en 10% uit de Bouwen- en Wonensector. 53% is lid van de FNV.


Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan via ons Kenniscentrum voor leden.

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina