FNV ZZP

Dit zijn de wijzigingen in de IB-aangifte voor zzp’ers + tips voor 2020

Laatste update: 9 maart 2020

Dit zijn de wijzigingen in de IB-aangifte voor zzp’ers + tips voor 2020

De Belastingdienst past de fiscale regels voor de aangifte inkomstenbelasting ieder jaar weer aan. Dat geldt dus ook voor zelfstandig ondernemers. In dit artikel hebben we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige IB-aangifte voor je op een rij gezet.

Daarnaast is het altijd goed om vooruit te blikken en rekening te houden met de veranderingen die dit jaar gaan plaatsvinden.

Fiscale wijzigingen IB-aangifte

  •       Laag btw- tarief van 6% naar 9 %

De overheid belast omzetbelasting over de verkoop van producten en diensten, de bruto toegevoegde waarde ofwel btw. De btw bereken je door aan je klant, en draag je weer vervolgens weer af aan de Belastingdienst. Per 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het tarief van 9% wordt geheven op goederen en diensten die tot de primaire levensbehoeften worden gerekend zoals eten en drinken en geneesmiddelen.

  •       Aftrek onderhoud rijksmonumenten afgeschaft

In 2019 is de aftrek onderhoud rijksmonumenten afgeschaft. In plaats hiervan is een subsidieregeling ter beschikking gesteld. Kosten die in 2019 zijn gemaakt, moeten tussen 1 maart en 30 april 2020 worden gedeclareerd en worden voor 38% vergoed. Meer hierover lees je op: www.cultureelerfgoed.nl.

  •       Nieuwe peildatum voor bijtelling

Voor wat betreft de bijtelling privégebruik auto van de zaak geldt 1 januari 2019 als nieuwe peildatum voor het bijtellingspercentage voor auto’s die vóór 1 juli 2012 zijn aangeschaft (let op! en die niet van eigenaar zijn verwisseld). Dat houdt in dat er opnieuw gekeken moet worden naar de CO2-uitstoot van de auto en het bijbehorende bijtellingspercentage.

Wil je alle wijzigingen nog eens rustig nalezen. Download hier de brochure

Belangrijke fiscale wijzigingen per 1 januari 2020

  •       Van vierschijvenstelsel naar tweeschijvenstelsel

De winst van je onderneming wordt belast met inkomstenbelasting. We hebben nu vier belastingschijven. In 2020 wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Een basistarief van 37,35% voor het inkomen tot € 68.507,- en een toptarief van 49,5% voor het inkomen daarboven.

  •       Wijziging aftrekposten

Aftrekposten, zoals bijvoorbeeld giften, alimentatie, hypotheekrente, kunnen tegen een tarief van maximaal 46% worden afgetrokken.

  •       Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in 9 jaar afgebouwd van € 7.280,- tot € 5.000,-. In 2020 zal de zelfstandigenaftrek € 7.030,- bedragen. Daartegenover staat dat de arbeidskorting voor lagere inkomens omhooggaat. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Onder de streep ga je er dus niet merkbaar op achteruit.

  •       Nieuw btw- identificatienummer

Sta jij bij Kamer van Koophandel ingeschreven met de rechtsvorm eenmanszaak? Dan heb je het nieuwe btw-id van de Belastingdienst al ontvangen. Alle eenmanszaken hebben voor 1 januari 2020 namelijk een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst gekregen. Hieruit is je Burgerservicenummer (BSN-nummer) niet meer te herleiden, waardoor het nummer minder fraudegevoelig is. Vanaf 1 januari 2020 gebruik je dit nummer naar leveranciers en klanten toe. Het oude btw-nummer (voortaan omzetbelastingnummer genoemd) gebruik je nog wel in de correspondentie met de Belastingdienst, bij het schrijven van brieven en bij het doen van de btw-aangifte.

  •       Wijziging Kleine Ondernemers Regeling

Vanaf 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd. Niet langer wordt gekeken naar de hoogte van de af te dragen btw, maar zal er een omzet gerelateerde vrijstellingsgrens zijn. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro blijft.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan in ons Kenniscentrum voor leden.

 

New Call-to-action