FNV ZZP

De TOZO is er en dat werd voor sommige zzp'ers de hoogste tijd

Laatste update: 27 maart 2020

De TOZO is er en dat werd voor sommige zzp'ers de hoogste tijd

De tijdelijke noodregeling voor zelfstandig ondernemers gaat komende week van start. Dat maakt het kabinet vandaag bekend. Het gaat om de regeling die zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, ondersteunt met een aanvulling op het inkomen én de mogelijkheid om een lening af te sluiten tegen een lage rente. Je kunt dus een beroep doen op twee voorzieningen.

Inkomensondersteuning

De inkomensondersteuning is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald. Het gaat om een aanvulling tot het sociaal minimum. Anders dan bij de reguliere BBZ, waar deze regeling op is gebaseerd, is er geen sprake van een toets of het bedrijf van de zelfstandige levensvatbaar is. Ook vindt er geen vermogenstoets- of partnertoets plaats.

De bedragen die worden gehanteerd zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van €1.500 euro netto voor gehuwden en €1.050 euro netto voor alleenstaanden.

 

Marjan van Noort, expertisecentrum Zelfstandigen: “Wij zijn sinds het begin betrokken bij de vormgeving van deze regeling. We zijn blij dat de regering zo snel heeft gehandeld in het belang van de zelfstandigen.  De huidige crisis is niet een situatie die onder het normale ondernemersrisico valt.”

Hoe kom je in aanmerking?

Om voor de inkomensondersteuning in aanmerking te komen moet je als zelfstandige verklaren dat je verwacht dat jouw inkomen in de komende drie maanden (het gaat om de periode vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020) onder het sociaal minimum uitkomt. Kom je daar níet onder, dan kom je niet in aanmerking voor de aanvulling. Stel je hebt naast je inkomen uit zelfstandige arbeid ook nog een baan in loondienst waarmee je meer dan het sociaal minimum verdient, dan ontvang je geen aanvulling. Het inkomen van je partner wordt niet getoetst. Ook wordt niet gekeken of je vermogen hebt. Als jij en je partner allebei zelfstandig werken, dan ontvang je eenmaal € 1.500.

 

Bedrijfskrediet


Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

 

Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen: “Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van de reguliere Bbz, waarvan de rente 8% bedroeg. Wij hebben direct aangegeven dat wij vinden dat er echt sprake moet zijn van een heel lage rente. “

Versnelde procedure

In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo bij de gemeente waar je woont  wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

 

Zijn er nog meer voorwaarden?

 

De regeling geldt voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

 

Van Noort: ook starters, die vol goede moed zijn begonnen en flinke investeringen hebben gedaan, maar nu in zwaar weer komen, moeten van deze regeling gebruik kunnen maken. Wij hebben er dan ook voor gepleit dat rekening wordt gehouden met starters. Dat is met deze aangepaste voorwaarde gelukt.

 

Misbruik voorkomen

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandige ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

 

Van Noort: “Deze regeling is echt bedoeld voor de zelfstandigen bij wie het water tot aan de lippen staat, met als directe oorzaak deze Coronacrisis. We horen dagelijks terug van onze leden dat die er zijn, en de situatie ook steeds nijpender wordt. Wij willen voorkomen dat van de regeling misbruik wordt gemaakt en roepen dan ook iedereen op om alleen tot een aanvraag over te gaan als je de aanvulling écht nodig hebt.”

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onderstaande brochures dan via deze link

Download de brochure

 

Ga naar de speciale pagina