FNV ZZP

Coronavirus: wees ruimhartig met Bbz voor zelfstandigen

Laatste update: 16 maart 2020

Coronavirus: wees ruimhartig met Bbz voor zelfstandigen

Het coronavirus laat zijn sporen na in de economie en zzp-ers voelen de gevolgen. Door maatregelen die worden getroffen voor de volksgezondheid worden opdrachten soms opgeschort of geannuleerd. Dat slaat een gat in de inkomsten van de zzp'er die daarmee te maken heeft.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De gemeenten hebben een instrument in handen om zelfstandigen bij te staan bij tijdelijke liquiditeitsproblemen. Dat is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Juist tijdens de uitbraak van het coronavirus is meer dan ooit nodig dat gemeenten meer bekend maken dat de regeling bestaat en dat zzp'ers bij de gemeenten kunnen aankloppen als het financieel niet meer gaat. 

Liquiditeitsproblemen

Het Bbz is onder meer ingericht voor gevestigde ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen. Kortom, liquiditeitsproblemen in verband met het coronavirus doen dus ook mee bij de beoordeling daarvan. En moeten dus simpelweg kunnen leiden tot een aanvraag en toekenning.

Tijdelijkheid

Er lijkt, en daarbij past voorzichtigheid, enig licht aan het eind van de Chinese tunnel, zodat er dan ook echt van tijdelijkheid van problemen sprake zou kunnen zijn. Een zzp'er moet volgens de Bbz-regeling wel laten zien dat zijn/haar bedrijf levensvatbaar is. De toets van levensvatbaarheid moet dan wat ons betreft gaan over het perspectief dat het bedrijf had voordat de zzp'er werd getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Download voor meer info onze brochure. Ben je lid van FNV Zelfstandigen, download de brochure dan via deze link (voor leden).
 

Download de brochure

Extra Gemeentenieuws

Wij roepen staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om een extra editie uit te geven van het periodiek Gemeentenieuws. Dat is een brief van het ministerie aan gemeenten. Daarin wordt als het aan ons ligt gemeenten gevraagd meer aandacht te geven en meer bekendheid te geven aan het Bbz juist in deze tijd van het coronavirus. Laat ook zien dat gemeenten ruimhartig zijn voor de zzp'er. Betrek daarbij ook de VNG.
 

Flitsbeoordeling

Het spreekt voor zich dat er een flitsbeoordeling moet komen van de levensvatbaarheid van bedrijven die de aanvraag doen. Zzp'ers kunnen nu geen weken/maanden wachten tot er een advies of besluit ligt over de levensvatbaarheid en de aanvraag voor ondersteuning. En verleen voorschotten bij acute zaken. Een extra financiële injectie van de Rijksoverheid in het Bbz is een aanvullende factor die nodig kan zijn voor levensvatbare zzp-ondernemingen die getroffen zijn. 

Medicijn

Voor het coronavirus is nog geen vaccin en er wordt getest met anti-virale medicijnen. Voor de zzp'er die financiële problemen heeft door het coronavirus is er al wél een beproefd medicijn. Pas het toe en help de zzp'er met financiële ondersteuning. Met het Bbz kan het!


Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onderstaande brochures (en andere) dan in ons Kenniscentrum voor leden.

New call-to-action