FNV ZZP

Alleen al komend kwartaal tien à twintig miljard voor bedrijven en zzp'ers

Laatste update: 19 maart 2020

Alleen al komend kwartaal tien à twintig miljard voor bedrijven en zzp'ers

Vanavond heeft minister Hoekstra van Financiën bekend gemaakt dat het bedrijfsleven met vele miljarden ondersteund wordt tijdens de coronacrisis. De inzet is primair dat de bedrijvigheid overeind blijft. Het zijn uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen. Daarom is een noodpakket samengesteld, dat vele miljarden euro’s gaat kosten. Dat pakket gaat over alle groepen, dus grote bedrijven, werknemers én zzp’ers.

'We zijn heel blij met de aangekondigde maatregelen,' zegt Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen. 'Dit geeft verlichting voor heel veel zzp'ers. Ook het uitstel van betalen van belasting zal velen voorlopig wat ruimte geven.'

Lees hier de kamerbrief over het Noodpakket banen en de economie. 

Waar bestaat die steun uit en wat hebben zzp’ers hier aan?

Uitstel van belasting

De komende drie maanden hoeven bedrijven nog geen belasting te betalen. Bedrijven kunnen uitstel vragen van betaling van belasting. Er wordt niet om nader bewijs gevraagd, uitstel wordt verleend. De invordering stopt dan direct.

Zzp'ers

Koolmees erkent dat bij zzp’ers harde klappen vallen. Het kabinet laat zzp’ers niet in de kou staan en komt met ondersteunende maatregelen. Het inkomen van zzp’ers wordt door de overheid via een versnelde procedure aangevuld tot aan het sociaal minimum. De regeling geldt voor drie maanden. De aanvulling is een gift en hoeft dus niet terugbetaald te worden.

Er is sprake van versoepelde voorwaarden. Er vindt geen toets van levensvatbaarheid plaats. Er is geen sprake van een partner- en vermogenstoets. Je hoeft als zelfstandige dus niet je buffer aan te spreken om deze periode van crisis te overbruggen. Een eventuele partner met een inkomen staat een uitkering niet in de weg. Beslistermijnen van vier weken zijn mogelijk. Maar Koolmees waarschuwt: 'We zijn nog druk bezig om dit te regelen, ga niet morgen al naar de gemeente'. Maar dit kabinet zet alles op alles om iedereen zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. Het kabinet roept zzp’ers op nadere berichtgeving af te wachten.

Marjan van Noort: 'Wij zijn blij dat het kabinet naar ons geluisterd heeft. Zzp’ers krijgen direct en als eerste te maken met verlies van werk en inkomen. Het is goed te horen dat zelfstandigen niet hoeven te lenen om uit de crisis te komen, maar direct hulp kunnen krijgen.'

78.000 aanvragen voor werktijdverkorting

Het aantal aanvragen voor werktijdverkorting bedraagt nu al 78.000. Dat is veel meer dan waarvoor de regeling ooit in het leven is geroepen. Daarom wordt een nieuwe regeling opgetuigd. De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Tot nu neemt de overheid tot maximaal 75 procent van het salaris over, in de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Dat betekent dat werkgevers veel minder hoeven bij te betalen. Als voorwaarde wordt gesteld dat geen personeel ontslagen wordt en het loon wordt doorbetaald. De regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten. Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet de omzet van een bedrijf met minstens 20% zijn gedaald

Voor werknemers zelf verandert er niet veel omdat de werkgever de uitkering tot het volledige salaris aanvult.

Noodloket

Er wordt een noodloket opgericht. Dit is een compensatieregeling voor de direct hard getroffen sectoren. Voor bedrijven die de deuren moeten sluiten, denk aan horeca en de culturele sector. Bedrijven kunnen zich tot dit noodloket wenden bij acute situaties. Er kan dan een bedrag van maximaal € 4.000 worden toegekend om de eerste periode te overbruggen. De voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt. 

 

 

Ga naar de speciale coronapagina