FNV ZZP

Al bijna 1.000 zzp'ers hebben zich gemeld bij het meldpunt coronacrisis

Laatste update: 19 maart 2020

Al bijna 1.000 zzp'ers hebben zich gemeld bij het meldpunt coronacrisis

Financiële ondersteuning is verreweg de meest gevraagde maatregel: 'echte inkomensondersteuning vanuit de overheid'.

Inmiddels hebben zich bijna 1.000 zelfstandigen zich bij het meldpunt coronacrisis gemeld. 

Wat opvalt is dat er veel reacties uit de Dienstensector binnen zijn gekomen. Veel zelfstandigen die voor de overheid werken (van trainers tot tolken) hebben van de ene op de andere dag geen werk meer. Verder zijn er veel reacties uit de sector Zorg & Welzijn: vrijwel alle praktijken zijn nu drie weken gesloten. En er is daarin niet alleen verlies van klanten in de aankomende periode, maar er is ook geen zicht op nieuwe afspraken na de periode vanwege de onzekerheid.

undefined

Het blijkt dat zelfstandigen zelf weinig oplossingen zien voor het wegvallen van inkomsten.

Het wegvallen van inkomsten is voor sommige zelfstandigen direct al een probleem, maar er is ook onzekerheid over de periode ná 6 april. Zelfstandigen die wél een buffer hebben, willen deze eigenlijk nu niet gebruiken omdat die buffer voor ziekte en pensioen is bestemd, niet voor bijzondere situaties die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

Genoemde maatregelen zijn:

  • Financiële ondersteuning in de zin van een financiële tegemoetkoming, echte inkomensondersteuning vanuit de overheid;
  • Uitstel van betalingen van BTW (eerste kwartaal) en inkomstenbelasting;
  • Noodfonds oprichten voor zelfstandigen;
  • Overbruggingskrediet/renteloze lening;
  • BBZ regeling versoepelen;
  • Helderheid vanuit de overheid over maatregelen die nodig zijn, goede informatie over wat ons nog meer te wachten staat;
  • Betalingstermijn van 60 naar 30 dagen (ook vaak overheid, bouw, supermarkten e.d. die lange termijnen hebben);
  • Middeling van belasting verspreiden over meer dan 3 jaar;
  • Basisinkomen (niet alleen als oplossing voor deze crisis)
  • Verlaging van de urennorm voor de zelfstandigenaftrek (omdat je in 2020 wellicht niet kunt voldoen aan de urennorm van 1225 uur zullen we het kabinet vragen om daar rekening mee te houden).

 

Tot slot: wij werden getipt dat zelfstandigen per direct het recht op kinderopvangtoeslag verliezen als zij per direct niet meer werken (en dus geen inkomen hebben).

Om een goede terugkeer op de arbeidsmarkt te garanderen na de crisis, is het goed om de kinderopvangtoeslag voor 2020 door te laten lopen, ondanks het feit dat je niet werkt, studeert, een traject volgt naar werk of een inburgeringscursus volgt (voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag).

FNV Zelfstandigen neemt alle opmerkingen en ideeën voor maatregelen mee in gesprekken met het kabinet.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onderstaande brochures dan via ons Kenniscentrum voor leden.

New call-to-action

 

Download de brochure