FNV ZZP

Pensioenfondsen springen in pensioengat zzp'ers

Laatste update: 22 januari 2020

Pensioenfondsen springen in pensioengat zzp'ers

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil pensioen aanbieden voor zzp'ers in de culturele sector. Ook pensioenfonds Bouw komt met een plan voor zzp-pensioen. Het plan richt zich in eerste instantie op zzp'ers in de culturele sector, zoals muziekdocenten.

'Wij zijn zeker voorstander van deze experimenten,' zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. 'We zijn als FNV betrokken bij het mogelijk maken van deze experimenten. Daarover hebben we regelmatig overleg met het ministerie van SZW en de pensioenfederatie. 
Het is in lijn met onze inzet dat ook zelfstandigen recht hebben op een goede oude dag tegen betaalbare prijs en niet afhankelijk zijn van dure verzekeringsproducten.' 

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn en het pensioenfonds Bouw zijn de eerste die zich melden bij minister Koolmees met experimenten om een oplossing te bieden voor zzp'ers zonder pensioen.

Het FD schrijft verder dat:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil volgend jaar starten met pensioen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Te beginnen met de culturele sector. Ook pensioenfonds Bouw is vergevorderd met plannen voor zzp-pensioen. De fondsen wachten nog op groen licht van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het zou voor het eerst zijn dat grote pensioenfondsen een eigen pensioenproduct voor zzp'ers aanbieden. Zij willen daarmee proberen deze groep alsnog aan zich te binden — hun aantal is de afgelopen twintig jaar sterk gestegen en een kwart van hen heeft niets geregeld voor de oude dag. In tegenstelling tot de meeste werknemers zijn zzp'ers niet verplicht om voor pensioen te sparen bij een pensioenfonds, en vrijwillig aansluiten mag niet. Fondsen en vakbonden wilden daar met het pensioenakkoord verandering in brengen, maar dat is niet gelukt. 

Witte vlek

Wel komen werkgeversorganisaties en vakbonden dit voorjaar met een plan om de zogeheten 'witte vlek' te bestrijden: de groep van circa anderhalf miljoen zzp'ers en werknemers die nu geen pensioen opbouwt. En deze week komt de commissie-Borstlap met een langetermijnvisie op de arbeidsmarkt, waar pensioen ook een onderdeel van is. Daar willen de fondsen niet meer op wachten.

'Wij willen al langer pensioen kunnen bieden aan mensen in onze sector die dat nu niet opbouwen’, zegt directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). ‘Het is niet gelukt om daarover afspraken te maken in het pensioenakkoord. Toen dachten we: dan gaan we nu zelf. Voor ons is dit een potentiële opstap naar het aanbieden van pensioen voor iedereen in ons verzorgingsgebied.' Want ook verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers werken steeds vaker als zzp’er.

Voor experimenten met zzp-pensioen bij pensioenfondsen zijn nu nog wettelijke en fiscale belemmeringen, maar minister Koolmees wil dit met een Experimenteerwet toch mogelijk maken. Zo'n wet geeft tijdelijk de ruimte om iets uit te proberen. Voorwaarde is wel dat er 'voldoende draagvlak is onder zzp'ers', aldus de minister dinsdag op een bijeenkomst in Den Haag. Naar verluidt overweegt nog een aantal andere fondsen met eigen experimenten te komen. Zij kunnen zich nog tot 1 februari melden.

Onregelmatige omzet

Het plan van PFZW richt zich in eerste instantie op zzp'ers in de culturele sector, werknemers in die sector vallen al onder het fonds. Het is een initiatief van werkgevers en werknemers samen. 'Dé reden om dit te doen is om concurrentie op arbeidsvoorwaarden op oneigenlijke gronden tegen te gaan', zegt Anne Marie 't Hart, hoofd beleidszaken van brancheorganisatie Cultuurconnectie. 'Een eerlijke beloning voor álle werkenden.'

Het is de bedoeling dat zzp'ers bij PFZW een pensioenpremie van 3% van hun omzet betalen. Opdrachtgevers dragen dan ook 3% bij. 'Opdrachtgevers zijn heel enthousiast', zegt 't Hart. 'Zij willen dat aan zzp'ers gaan aanbieden.' Volgens het pensioenfonds levert dat bij een omzet van €30.000 per jaar na veertig jaar een pensioen op dat gelijk staat aan bijna driekwart van het inkomen. Omdat omzetschommelingen voor veel zzp'ers een reden zijn om niet vast te willen zitten aan pensioenpremies, biedt PFZW de mogelijkheid om bij tegenvallers de premie van dat jaar weer op te nemen. Dan raken zij wel ook de inleg van de opdrachtgever kwijt.

Slapers

Deelname aan het experiment van PFZW is geheel vrijwillig, maar op termijn wil het naar 'auto-enrollment met een opt-out': een zzp'er bouwt dan automatisch pensioen op, tenzij hij of zij bezwaar maakt. Pensioenfonds Bouw wil nu alvast experimenteren met deze vorm. Het mikt met de plannen voor zzp-pensioen in eerste instantie op de zogeheten slapers van het eigen fonds: mensen die ooit wel pensioen opbouwden, dat nu niet meer doen maar nog niet gepensioneerd zijn.

Bron nieuwsartikel: FD