FNV ZZP

Onderhandelingsupdate uit Den Haag over de verplichte AOV

Laatste update: 9 januari 2020

Onderhandelingsupdate uit Den Haag over de verplichte AOV

Langzaam maar zeker krijgt de verplichte, betaalbare en toegankelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) voor zelfstandigen meer vorm. Werkgevers en vakbonden werken al een paar maanden hard aan een goed voorstel. Dat moet op korte termijn bij minister Koolmees op zijn bureau liggen.

Voor de zomer van 2019 is in het pensioenakkoord afgesproken dat je je als zelfstandige straks verplicht moet gaan verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Om een voorstel hiervoor te maken is de zogenoemde werkgroep Sociale Zekerheid en ZorgPlus (SZZ Plus) van de Stichting van de Arbeid in het leven geroepen. In die werkgroep zitten de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en zelfstandigenorganisaties (waaronder FNV Zelfstandigen).

Mooie resultaten

De werkgroep SZZ Plus heeft er inmiddels al een aantal overleggen en gesprekken op zitten. ‘Met mooie resultaten,’ vertelt Irene van Hest, bestuurder en beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen. ‘Iedereen is in de werkgroep vertegenwoordigd en iedereen wordt gehoord. En we liggen op koers! Binnen afzienbare tijd verwachten we een voorstel naar de minister te sturen.’

Diverse variaties

‘Afgelopen maanden hebben we vooral veel informatie gekregen van het UWV, van het Verbond van Verzekeraars, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Belastingdienst. De overleggen die we vervolgens hadden, gingen over de invloed van de wachttijd op de premie, wie er mee doen aan de verzekering, de lengte van de wachttijd en de hoogte van de uitkering. Op basis van al die informatie en gesprekken nemen wij een besluit. Betaalbaarheid van de verzekering is daarbij een belangrijk aandachtspunt.’

Knopen doorhakken

‘Er moeten op dit moment nog steeds knopen worden doorgehakt over enkele belangrijke onderwerpen, zoals de hoogte van de uitkering. De variaties zijn van een uitkering op bijstandsniveau (minimum) tot een uitkering die gerelateerd is aan je inkomen. Van die laatste optie zijn wij als FNV Zelfstandigen voorstander. Maar er moeten nu besluiten genomen worden; we weten inmiddels beter wat de kosten zijn bij de verschillende wachttijden, dus we zijn al wel veel ver. We zijn gevraagd door het kabinet naar de mogelijkheden voor uitzonderingen. Dat kan dan betekenen dat groepen zelfstandigen bij voorbaat niet onder de verzekering vallen, of een opt-out-mogelijkheid. Daarover zijn we nog in overleg.’

Input van andere partijen

‘De input van belangenbehartigers van zelfstandigen die geen deel uitmaken van de werkgroep wordt ook meegenomen,’ legt Irene uit. ‘Zij zitten niet aan tafel, maar worden wel betrokken bij het overleg. Ook andere partijen hebben hun visie kunnen inbrengen, zoals de schenkkringen. Iedereen wordt op deze manier betrokken.’

Op korte termijn een voorstel

‘Belangrijk is op dit moment, dat we heel veel feiten en informatie boven tafel hebben gekregen over effecten van allerlei keuzes. We liggen op koers en verwachten op korte termijn een goed en gedegen voorstel te formuleren richting de Minister.’