FNV ZZP

Advies commissie Borstlap: duidelijk onderscheid tussen werknemer, zzp’er en uitzendkracht

Laatste update: 23 januari 2020

Advies commissie Borstlap: duidelijk onderscheid tussen werknemer, zzp’er en uitzendkracht

De FNV wil al jaren de doorgeslagen flexibilisering en schijnzelfstandigheid op de arbeidsmarkt aanpakken. Het leidt tot onzekerheid voor mensen en heeft negatieve gevolgen voor de samenleving en de economie. ‘Het vandaag gepresenteerde eindrapport van de Commissie Regulering van Werk, de commissie Borstlap, en het vorige week gepresenteerde rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, zien wij als steun’.

‘Het misbruik van oneigenlijke zzp-constructies is compleet uit de hand gelopen,’ zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen, ‘en dat is niet te wijten aan de werkenden of zzp’ers, maar aan de werkgevers en opdrachtgevers. En de overheid die daarvoor de mogelijkheid heeft gecreëerd, met bewust beleid en het niet handhaven van de eigen wetgeving.’

Onderscheid

‘De commissie Borstlap zegt nu in haar advies met de oplossing voor het probleem, dat er duidelijk en helder onderscheid moet komen tussen de drie verschillende contractsvormen: werknemer, zelfstandige en uitzendkracht. Dat is positief voor de zelfstandig ondernemer die voor eigen rekening en risico werkt. De zelfstandig ondernemer wordt dan weer ingehuurd vanwege z’n expertise en vakmanschap, en niet omdat zzp-constructies financiële voordelen opleveren voor opdrachtgevers,’ legt Van Noort uit. 

Onrechtvaardigheden

‘Waar ging het mis? Als we naar de totale arbeidsmarkt en de huidige fiscale voordelen voor zelfstandigen kijken, zitten er onrechtvaardigheden in het huidige fiscale stelsel. Zelfstandigen die een bruto inkomen hebben tot € 23.000 betalen nauwelijks belasting,’ legt Marjan de disbalans uit. 

Voor een dubbeltje op de eerste rang

‘Dat is door de enorme toename van zelfstandigen op de arbeidsmarkt gewoonweg niet houdbaar. Opdrachtgevers maken massaal misbruik van zzp-constructies om te besparen op arbeidskosten. Ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat maakt dat heel veel mensen als zelfstandige werken, terwijl ze zich in een afhankelijke positie bevinden en feitelijk werknemer zijn. Borstlap wil deze disbalans herstellen. Het zure daarvan is dat de commissie voorstelt om de zelfstandigenaftrek op termijn voor alle zelfstandigen af te schaffen. Daar komen overigens wel een persoonlijk ontwikkelbudget en een fiscaal voordeel op investeringen in je bedrijf voor terug.’

Eerst een juist contract, dan pas afbouw

Marjan vervolgt: ‘Maar als FNV Zelfstandigen zullen we ervoor waken dat bij de uitvoering van de adviezen van de commissie Borstlap er eerst een oplossing komt voor de zelfstandigen die nu afhankelijk zijn van de fiscale voordelen. Wat ons betreft wordt er pas daarna gesproken over het afbouwen van de belastingvoordelen voor zelfstandigen. Dus eerst het juiste contract, dan pas afbouwen. Die volgorde luistert heel nauw.’ 

Gezond ondernemerschap

Zelfstandigen moeten een evenwichtige relatie met hun opdrachtgever krijgen. Die relatie is nu bij een belangrijk deel van de zelfstandigen niet in evenwicht, waardoor zij geen onderhandelingspositie hebben, té lage tarieven hebben en zich daardoor niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Marjan: ‘Het advies van de commissie Borstlap sluit heel goed aan bij onze FNV-visie op gezond ondernemerschap, waarbij zelfstandigen eerlijke tarieven kunnen vragen en ondernemersrisico’s kunnen afdekken.’

Grote consequenties

‘Als het advies wordt uitgevoerd, zal dat voor veel zelfstandigen grote consequenties hebben,’ zegt Marjan. ‘Het zal voor heel veel zzp’ers in de onderste laag van de arbeidsmarkt betekenen dat ze teruggaan in loondienst. Denk dan aan de maaltijd- en pakketbezorgers en de Über-chauffeurs die voor minimale tarieven als zelfstandige werken. Maar natuurlijk zal niet iedereen werknemer worden. Voor gezond ondernemerschap blijft altijd plaats op een arbeidsmarkt die in balans is.’

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

‘Met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zijn we blij dat Borstlap onderkent dat ook zelfstandigen een AOV nodig hebben. We vinden het wel een gemiste kans dat Borstlap kiest voor een uitkering op minimumniveau. In het rapport wordt aangegeven dat zelfstandigen zich kunnen bijverzekeren als zij een hoger verzekeringsniveau willen. Dat is niet zomaar gezegd. Voor de aanvullende verzekering hanteren verzekeringsmaatschappijen weer dezelfde selectiecriteria en uitsluitingen. Leeftijd, risicovol beroep, ziektes, allemaal factoren die daarbij weer een rol gaan spelen. Wij zetten in op een inkomensgerelateerde premie en uitkering.’

 

Download via deze link het Advies van de commissie Borstlap: 'In wat voor land willen wij werken'

Download via deze link het rapport van de WRR: 'Het betere werk'.