FNV ZZP

Vertel ons: wat vind jij van dat minimumtarief en die zelfstandigenverklaring?

Laatste update: 14 november 2019

Laat het nu weten!

Je weet inmiddels wel een beetje hoe wij er tegenaan kijken. Maar wat vind jij zelf van dat minimumtarief en die zelfstandigenverklaring? Je kunt dat nu laten weten.

Je mening geven over nieuwe wetten en regels doe je in een zogeheten internetconsultatie. Voor de plannen die het kabinet heeft met jou en alle andere zelfstandigen is er eentje geopend.

Zo reageer jij op de plannen

Wij roepen je op om te reageren.

Hoe zat het ook alweer?

Even terug. Want hoe zat het ook alweer met deze wetsvoorstellen die zo belangrijk zijn voor zzp’ers? Dat leggen we je uit. Een lang verhaal maar voor jou heel goed om te weten. 

Van regeerakkoord…

Het kabinet kondigde in het regeerakkoord al nieuwe maatregelen aan die de huidige wet DBA moeten vervangen. Deze maatregelen waren drieledig:

  • Voor de zogenaamde ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt zou altijd sprake moeten zijn van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (€ 15 - € 18).
  • Aan de ‘bovenkant’ moet er zekerheid komen dat er geen loonheffing en werknemerspremies betaald hoeven worden bij een hoog uurtarief.
  • Voor de groep daartussen komt een webmodule die opdrachtgevers kunnen invullen om erachter te komen of ze zelfstandigen voor zich mogen laten werken buiten een dienstbetrekking.

Naar wetsvoorstellen…

Allerlei Europese regels gooiden volgens het kabinet roet in het eten. Daardoor zou het niet mogelijk zijn om een wet te maken waarbij altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief. Dus wil het kabinet een minimumtarief voor zelfstandigen. Van € 16 per uur.

Voor de bovenkant komt er een zelfstandigenverklaring. Die is voor werkenden en werkverstrekkers die behoefte hebben aan zekerheid dat er geen loonheffing of werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald.

We krijgen een nieuwe groep: werkenden

Ja, je hebt het goed gelezen: die termen ‘werkenden’ en ‘werkverstrekkers’ zijn nieuw. Behalve werknemers en zelfstandigen wil het kabinet een derde groep introduceren: werkenden.

Dat zijn dus geen zelfstandigen en geen werknemers, maar iets anders. Zij verdienen in ieder geval ten minste € 75 per uur en mogen niet langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever werken.

Wat wil het kabinet bereiken?

Het kabinet denkt dat de regeling bescherming biedt aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt en zekerheid aan de ‘bovenkant’. Het minimumtarief moet ervoor zorgen dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen als zij voltijds werken. Je voorkomt zo dat ze tegen te lage tarieven (moeten) werken.

Werkenden en hun werkverstrekkers moeten met de zelfstandigenverklaring – onder bepaalde voorwaarden - op voorhand de zekerheid krijgen dat de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet de kwalificatie ‘dienstbetrekking’ krijgt.

Daarnaast heeft de zelfstandigenverklaring arbeidsrechtelijke gevolgen, tenzij dat niet kan door Europese wet- en regelgeving.

Wat vinden wij van…het minimumtarief?

Wij vinden het minimumtarief veel te laag. Dat schreven wij al eerder. Dat tarief moet realistisch zijn en we willen dat je sectoraal hogere tarieven kunt afspreken.

De regeling geeft jou als zelfstandige heel veel administratieve rompslomp. Hij is ook niet of nauwelijks uit te voeren of te handhaven. En jij kunt een flinke boete krijgen als je niet voldoet aan je administratieve verplichtingen. Een boete die je al niet kunt betalen omdat je op het bestaansminimum zit.

De kans dat je als zelfstandige aan de bel trekt omdat je aan het einde van je opdracht merkt dat je onder het minimumtarief uitkomt, wordt daarmee wel erg klein.

En die zelfstandigenverklaring?

De zelfstandigenverklaring heeft verregaande gevolgen voor de arbeidsmarkt als geheel en het tast de solidariteit in de werknemersverzekeringen aan.

Zo krijg je een nieuwe groep werkenden die geen zelfstandige is en geen werknemer. Daar is het huidige stelstel niet op ingericht.

Duidelijkheid is verder weg dan ooit

Wij vragen ons af welk probleem het kabinet met deze maatregel wil oplossen. De maatregel zorgt juist voor extra problemen. In het regeerakkoord zei het kabinet dat het meer duidelijkheid wil geven over wanneer sprake is van een werknemer of een zelfstandige. Dat streven is verder weg dan ooit.

We krijgen nu een derde categorie werkenden. Oneerbiedig gezegd: deze categorie is vlees noch vis. Als je maar € 75 per uur verdient. En niet langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever werkt. De zelfstandige heeft zelf niets aan de zelfstandigenverklaring. Hij is er gekomen om opdrachtgevers gerust te stellen dat er geen naheffing komt. Maar de gevolgen zijn groot.Goed verdienende werknemers kunnen zo uit de solidariteit stappen van de werknemersverzekeringen.

Hoe nu verder? Jij mag het zeggen!

Je weet nu weer wat wij vinden van de voorstellen. Dus tijd om ons te vertellen wat jij ervan vindt.