FNV ZZP

Spelregels voor prijsafspraken: die vind je hier

Laatste update: 28 november 2019

Ga naar de Leidraad van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

We vertelden je over de allereerste cao ooit met een minimumtarief voor zelfstandigen (voor de zelfstandige architecten). Die was er niet gekomen zonder de zegen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Wil je precies weten wat de spelregels zijn voor samen onderhandelen en prijsafspraken maken? Je vindt ze in de zogeheten Leidraad van de toezichthouder.

Lees de Leidraad tariefafspraken zzp'ers (pdf)  

In de Leidraad staat wanneer je als zelfstandigen samen toch afspraken mag maken met je opdrachtgever over je tarieven.

Prijsafspraken mochten niet

Dat was eerder nog helemaal niet toegestaan. Je bent als zelfstandige een onderneming, vond de ACM, en dan mag je zulke afspraken niet maken. Want dan krijg je kartelvorming, oneerlijke concurrentie en meer.

Wel als je zij aan zij werkt met werknemers

Tijden veranderen en de toezichthouder laat de touwen vieren. Je mag nu in sommige gevallen wel afspraken maken over je tarieven. Zo geldt het kartelverbod niet als je zij aan zij werkt met werknemers en hetzelfde werk als hen doet.

Je mag nu soms afspraken maken over je tarieven

Eerste cao met minimum voor zzp’ers

Wat de deur dus opende voor de eerste cao uit de geschiedenis waarin een bodemtarief is afgesproken voor zzp’ers. Die van de architectenbureaus.

Hulp nodig? Neem contact met ons op

Je kunt dus collectief onderhandelen over je tarieven. Wil je daar ondersteuning bij? Dan helpen wij je. Neem contact met ons op.