FNV ZZP

Minister, terug naar de tekentafel met die zelfstandigenwet

Laatste update: 2 december 2019

Minister, terug naar de tekentafel met die zelfstandigenwet

Wij missen iedere visie en vinden hem onuitvoerbaar. Dus sturen wij minister Wouter Koolmees het liefste terug naar de tekentafel met zijn nieuwe wet voor zelfstandigen. Met zijn voorstellen voor een minimumloon en de zelfstandigenverklaring zorgt hij alleen maar voor onduidelijkheid. Wij vrezen fikse administratieve lasten en grote problemen met naleving, controle en handhaving.

Hoe zit het met deze nieuwe wet?

Onlangs is de internetconsultatie gestart over de nieuwe wetgeving voor zelfstandigen. Die gaat over het minimumtarief van € 16 en de zelfstandigenverklaring. Volgens het kabinet ‘knelt de huidige wetgeving voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zijn in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd om deze partijen meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen’.

Bescherming en zekerheid

Het kabinet kondigt aan dat het verwacht met de voorgestelde regeling bescherming te bieden voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt en zekerheid te beiden voor de ‘bovenkant’ van de arbeidsmarkt. Het minimumtarief zou ervoor moeten zorgen ‘dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijd werken, door te voorkomen dat ze tegen te lage tarieven (moeten) werken’. 

Kabinet komt met nieuwe begrippen

Werkenden en hun werkverstrekkers – ja, je leest het goed, er worden nieuwe begrippen geïntroduceerd door dit kabinet – moeten met de zelfstandigenverklaring ‘op voorhand zekerheid krijgen dat de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet wordt gekwalificeerd als een dienstbetrekking’.

De zelfstandigenverklaring heeft ook arbeidsrechtelijke gevolgen, maar hier liep het kabinet wel aan tegen enkele Europese werknemersrechten waaraan niet te ontkomen viel, zoals betaalde vakantie.

Gezamenlijke reactie van vakbonden en werkgevers

Om maar direct met de deur in huis te vallen: wij vinden deze maatregelen hélémaal niks. Het liefst zien wij dat deze maatregelen linea recta de prullenbak ingaan. Zo slecht vinden wij ze. En waarom we dat vinden, dat vertellen wij onder meer in de reactie van de Stichting van de Arbeid op de internetconsultatie, samen met CNV, VCP en VNO-NCW.

Minister, dien deze voorstellen niet in!

De Stichting van de Arbeid adviseert minister Koolmees om de voorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring niet in te dienen. De voorstellen zijn visieloos en onuitvoerbaar volgens de Stichting. De minister wil duidelijkheid creëren, maar zaait alleen maar meer verwarring en bereikt daarmee het tegendeel van wat hij beoogt. De Stichting vreest fikse administratieve lasten en voorziet grote problemen met naleving, controle en handhaving.

Grote risico’s van misbruik

Met de zelfstandigenverklaring wordt een nieuwe type werkende gecreëerd dat de arbeidsmarkt onoverzichtelijker zal maken en grote risico’s van misbruik met zich meebrengt. De FNV vindt het principieel onjuist dat werkenden die meer dan € 75 per uur verdienen zelf kunnen bepalen welke arbeidsrelatie zij hebben en zich zo aan de solidariteit van de sociale verzekeringen kunnen onttrekken.

Dit is verwerpelijk

Het minimumtarief van € 16 is gebaseerd op het sociaal minimum. De FNV vindt het verwerpelijk dat op die manier een categorie werkende armen wordt gelegitimeerd. Waar mensen structureel minder dan € 16 in rekening kunnen brengen moet je je afvragen of er sprake is van zelfstandige arbeid.

Als er al een minimumtarief moet komen, dan zou dat op het wettelijk minimumloon moeten zijn gebaseerd. De kosten voor uitzendwerknemers die het wettelijk minimumloon verdienen met alle bijbehorende premies is al gauw € 25 per uur. Uitzendwerknemers zijn dan ook beschermd door het arbeidsrecht en een cao.

Met € 16 zit je op bijstandsniveau

Marjan van Noort: ‘Het minimumtarief van € 16 zorgt ervoor dat je als zelfstandige met fulltime werken op bijstandsniveau zit. Ik vind dat gekkenwerk. Wat is er gebeurd met “werken moet lonen”? Zelfstandigen verdienen een fatsoenlijk tarief, dat toereikend is om ondernemersrisico’s af te dekken. Dat kan natuurlijk niet met zo’n laag tarief.’  

Lees meer in deze bijlage (pdf)