FNV ZZP

Check je algemene voorwaarden eens!

Laatste update: 5 november 2019

Check je algemene voorwaarden eens!

Algemene voorwaarden (AV) opstellen is best saai. En bovendien niet verplicht, dus waarom zou je het doen? Ze lijken op het eerste gezicht wellicht een beetje overbodig…. totdat er wat mis gaat– bijvoorbeeld als een klant niet betaalt – dan ben je blij dat je ze hebt.

Ga er dus mee aan de slag en zorg ervoor dat de algemene voorwaarden die je opstelt aansluiten bij wat normaal is binnen je bedrijf en/of je branche. Welke algemene voorwaarden je ook hanteert, de volgende zaken komen er in voor:

  1.     Aansprakelijkheid

Als zelfstandig ondernemer ben je hoofdelijk aansprakelijk, maar voor zover de wet dat toelaat, kan in algemene voorwaarden de aansprakelijkheid wel beperkt worden. Een artikel met aansprakelijkheidsbeperkingen in algemene voorwaarden wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. Bijvoorbeeld, de aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

  1.     Betalingstermijn

De wettelijke betalingstermijn voor facturen tussen mkb'ers en zzp'ers is 30 dagen. Wilt je een kortere betalingstermijn dan moet je dit vastleggen in de algemene voorwaarden. Verlengen tot maximaal 60 dagen kan ook. 

  1.     Eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat de eigendom van een geleverde zaak (bijvoorbeeld een product) pas overgaat naar de klant zodra de betaling is verricht. Dit zorgt ervoor dat jij als eigenaar het recht hebt om terug te vorderen, zolang je factuur niet wordt betaald.

  1.     Garantie

In je algemene voorwaarden kun je een bepaling opnemen over garantie. Bij verkoop aan een consument (B2C) mag je hiermee de wettelijke rechten van de klant niet aantasten. Dit ligt anders bij verkoop aan ondernemers, dan is het flexibeler. Daar kun je onderhandelen over een individueel beding. 

  1.     Levering en levertijd

Dit is specifiek gericht op de levering en verkoop van producten en maken de rechten en plichten van zowel de leverancier als de afnemer concreet. Denk hierbij aan:

  •       De levertijd van het product of de dienst
  •       Hoe de annulering geregeld is
  •       Wat er gebeurt bij een overmachtsituatie
  •       Wie verantwoordelijk is voor het betalen van de transport- en/of bezorgkosten.

Zelf doen of laten doen?

Met behulp van voorbeelden van jouw brancheorganisatie of relevante bedrijven kun je zelf je algemene voorwaarden opstellen. Het is verstandig je algemene voorwaarden te laten scannen. Dit kun je ook doen via Veilig Doen. Of laat (als je lid bent) je algemene voorwaarden controleren door FNV Zelfstandigen. Als je ze zelf opstelt, maar ook als je gebruikmaakt van standaard algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn belangrijk omdat ze je als ondernemer voor veel zakelijke problemen kunnen behoeden. Wees gerust want wij hebben een brochure gemaakt waarin je alle mogelijke tips en informatie rondom algemene voorwaarden kunt vinden.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan hier.

 

Download de brochure