FNV ZZP

Verplichte AOV komt weer wat dichterbij

Laatste update: 31 oktober 2019

Verplichte AOV komt weer wat dichterbij

Een verplichte, betaalbare en toegankelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) komt weer wat dichterbij. Samen met werkgevers en vakbonden werken wij nu hard aan een goed voorstel. Dat moet begin 2020 bij minister Koolmees op zijn bureau liggen.

Verplichte AOV weer wat dichterbij

Hoe zit het ook alweer met die verzekering?

Jij moet je als zelfstandige straks verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is voor de zomer afgesproken in het pensioenakkoord.

Wij werken mee aan het voorstel

De werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg van de Stichting van de Arbeid gaat het voorstel maken. Hierin zitten werkgevers, werknemers (de sociale partners) en zelfstandigen, waaronder wij.

Voor andere zzp-clubs een bijeenkomst

Voor de zelfstandigenclubs die niet in deze werkgroep zitten, is er in november een bijeenkomst. Daar kunnen ook zij hun ideeën kwijt over de verzekering.

We praten met ministerie, UWV en SER

Voor zaken als de kosten en de uitvoering van zo’n verzekering praten wij onder andere met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, het Verbond van Verzekeraars en de Kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Hoe doen de Broodfondsen het?

Ook nemen we een kijkje in de keuken bij de zogeheten schenk-kringen. Denk aan de Broodfondsen waar je nu op kunt terugvallen als je ziek wordt (meestal beperkt tot de eerste 2 jaar).

  • Wat kost zo’n regeling?
  • Wat is de dekking?
  • Hoe lang krijg je geld?

Verplichte AOV = betaalbare AOV

Een verplichte AOV ligt gevoelig, dat weten wij. ‘Je koestert je vrijheid en wilt je als zelfstandige tot niks verplicht voelen’, snapt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. ‘Maar, alleen als iedereen zich verzekert, is de premie betaalbaar.’

Iedereen moet meedoen

‘Je kunt het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid echt niet zelf op je nemen, dat is niet te betalen zonder vangnet. Daarom vinden wij dat die AOV een betaalbare AOV moet zijn. En die krijg je alleen als íedereen meedoet: jong, oud, gezond, ziek, of je nou een risicovol beroep hebt of niet.’

Niemand blijft in de kou staan

Verzekeraars mogen niemand weigeren. ‘Met een acceptatieplicht kunnen ze je niet buiten sluiten, omdat je een bepaalde ziekte hebt of een bepaalde vorm van arbeidsongeschiktheid.’ Je uitkering moet ook doorlopen tot je AOW-leeftijd. Van Noort: ‘Zó hoort het.’

Illustratie: website Ik ga starten - 10 jaar