FNV ZZP

Mooi: het pensioenakkoord krijgt handen en voeten

Laatste update: 25 september 2019

Mooi: het pensioenakkoord krijgt handen en voeten

Weinig nieuws op Prinsjesdag over de pensioenen. Het meeste stond al in het pensioenakkoord. Voor jou belangrijk: je krijgt als zelfstandige makkelijker toegang tot een pensioenfonds. Verder mogen we collectieve afspraken maken over pensioenen voor zzp’ers.

Het pensioenakkoord krijgt handen en voeten. En dat is mooi. Want wij zijn blij met de afspraken die zijn gemaakt. Weet je ze nog? 

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel.
  • Nieuwe pensioenregels voor alle Nederlanders.
  • Dat zzp'ers makkelijker toegang krijgen tot pensioenfondsen.
  • De mogelijkheid tot collectieve afspraken over pensioenen voor zzp’ers.
  • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers.

Nog aantrekkelijker

Juist omdat het kabinet van plan is om vanaf 2022 de belasting op vermogen fors te verhogen, wordt het nog aantrekkelijker om opzij te zetten voor een pensioen via een pensioenfonds of een beleggingslijfrente. ‘Des te meer reden om die toegang tot pensioenfondsen voor zelfstandigen te regelen’, zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen.

We starten pilots met pensioenfondsen

Wij beginnen op korte termijn met pilots met enkel pensioenfondsen. Hoe die verlopen, lees je in onze nieuwsbrief en op onze website. Houd die in de gaten voor meer informatie.

Dit zei de koning in de Troonrede:

‘Het huidige pensioenstelsel maakt collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar. De stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente hebben kwetsbaarheden aan het licht gebracht. De regering wil samen met sociale partners werken aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft.’

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onderstaande brochures dan via deze link.

 

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Download de brochure