FNV ZZP

De zelfstandigenaftrek afbouwen, oké. Maar dit zijn onze voorwaarden

Laatste update: 3 oktober 2019

De zelfstandigenaftrek afbouwen, oké. Maar dit zijn onze voorwaarden

‘Wij zijn kritisch, want wij vinden het nooit goed als onze leden worden geraakt in hun portemonnee’, zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. ‘En dat is precies wat hier gebeurt.’

Waar zij het over heeft? De plannen die de regering dinsdag presenteerde op Prinsjesdag over de zelfstandigenaftrek. Rutte III wil deze de komende 9 jaar gaan afbouwen. 

Nu werkt het niet goed

‘Maar’, vindt zij ook, ‘die zelfstandigenaftrek werkt nu niet goed. Dat vinden wij al een hele tijd. Wij willen een gelijk speelveld voor alle werkenden en af van oneerlijke concurrentie tussen werkenden. Dus als je dan een maatregel zou afbouwen, tja…dan deze.’

Oké, maar dit zijn onze voorwaarden

‘Waar het op neerkomt: wij kunnen ons een geleidelijke afbouw van de zelfstandigenaftrek voorstellen. Alleen moet dan wel worden voldaan aan voor ons heel belangrijke voorwaarden. Zoals een betaalbare verzekering, tot aan je AOW-leeftijd. En ook dat je als zelfstandigen collectief kunt onderhandelen over je tarieven.’

Van € 7.280 nu naar € 5.000 in 2028

De zelfstandigenaftrek is nu een vast bedrag van € 7.280. Dat wordt afgebouwd tot € 5.000 (in 2028). 

Zzp’ers met lagere tarieven voelen dit

‘Vooral zelfstandigen met lagere tarieven voelen het als hun zelfstandigenaftrek wordt verminderd, zzp’ers ook die weinig ruimte hebben om te onderhandelen over tarieven. Zij gebruiken hem juist vaak om hun hoofd boven water te houden.’

Een soort subsidie voor opdrachtgevers

Opdrachtgevers zetten de zelfstandigenaftrek nu vaak in om de tarieven laag te houden, zegt Van Noort. ‘In onderhandelingen houden ze al rekening met de aftrek en halen hem van het tarief af. Voor hen is het eigenlijk een soort subsidie.’

Een lichtpunt: arbeidskorting gaat omhoog

Er is wel een lichtpunt. Want tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat dat het kabinet de arbeidskorting omhoog wil laten gaan, met maximaal € 400. Die verhoging is een voordeel voor alle werkenden, dus ook voor zelfstandigen.

Dat kan je maximaal € 400 opleveren

‘Dat draagt bij aan een meer gelijk speelveld’, zegt Van Noort. ‘Omdat het hier een belastingkorting van € 400 betreft, kan dat voor een zzp’er een voordeel opleveren van max € 400. Dat voordeel overtreft het nadeel van een lagere zelfstandigenaftrek ruimschoots.’

Sommige dingen verbeteren gelukkig al

En wat die voorwaarden aangaat die zij verbindt aan vermindering van de aftrek: ‘De positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt moet verbeteren. Daar zijn we heel duidelijk in. Nou zijn er op dat vlak gelukkig al dingen aan het veranderen.’

Samen onderhandelen over je tarieven

Zo krijg je als zelfstandige meer mogelijkheden om met andere zzp’ers afspraken te maken over je tarief. Ook is er in het pensioenakkoord afgesproken dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandigen. Aan de exacte invulling wordt nu hard gewerkt.‘Wij zeggen over die verzekering: betaalbaar, geen risicoselectie en geen uitsluiting. En dat je verzekerd bent tot je AOW-gerechtigde leeftijd. En als je alles dan in dat licht zet, past deze maatregel voor ons wel.’

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan via deze link.

Download de brochure