FNV ZZP

Blij met omslag ACM over prijsafspraken. Maar...

Laatste update: 11 september 2019

wij hebben ook nog wat verbeteringen

Je mag straks in sommige gevallen prijsafspraken maken met andere zelfstandigen. Dat lieten we je laatst weten. Wij zijn blij dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit gaat toestaan. Maar we willen wel nog wat verbeteringen in haar zogeheten leidraad.

Wij vinden het een goede zaak dat de kartelwaakhond uitzonderingen gaat maken op de regel dat zzp’ers ondernemingen zijn die geen onderlinge afspraken mogen maken over prijzen.

Blij met deze omslag van de ACM

‘Wij zien dat de ACM een kentering heeft doorgemaakt in hoe zij denkt over collectief onderhandelen voor en door zzp’ers. En daar zijn wij blij mee’, zegt bestuurder Irene van Hest.

Onze suggesties bij de uitzonderingen

Wel wil zij een paar suggesties doen bij de uitzonderingen. Die zullen de leidraad nog beter maken voor veel zelfstandigen.

  • Over zij-aan-zij werken

Werk je als zzp’ers zij-aan-zij met werknemers dan staat de ACM toe dat je prijsafspraken maakt over je tarief. Die kunnen worden opgenomen in een cao. Een goede ontwikkeling, vinden wij. Maar:

De leidraad is niet aan de orde waar sprake is van werknemers, ook al wordt op papier op basis van een overeenkomst van opdracht gewerkt. Dan is er een arbeidsovereenkomst en vallen die werknemers onder een cao.

Dat zij-aan-zij moet volgens ons in de breedste zin van het woord worden uitgelegd. Wordt in je sector niet of nauwelijks meer gewerkt met werknemers dan kun je terugvallen op het zogenoemde criterium van de kernactiviteiten.

Bij kernactiviteiten moet je denken aan werk dat behoort tot de ‘core business’ van een bedrijf. Dus je bent maaltijdbezorger bij een bedrijf dat maaltijden bezorgt of barman in een kroeg.

De FNV vindt dat het mogelijk moet zijn om in dit soort situaties prijsafspraken te maken om de positie van zzp’ers te versterken en oneerlijke concurrentie tussen werkenden te voorkomen.

  • Over de efficiëntieverbeteringen

De minister wil een minimumtarief instellen voor zelfstandigen. Van het ACM mag je met andere zzp’ers collectieve afspraken maken over tarieven om nu al dat minimumtarief in rekening te brengen.

Voor ons is het maken van afspraken gebaseerd op het sociaal minimum onbespreekbaar. Van Hest: ‘Het kan niet zo zijn dat opdrachtgevers zelfstandigen inhuren tegen tarieven die op bijstandsniveau liggen, laat staan dat daarover tariefafspraken worden gemaakt. Daarmee voorkom je echt geen ‘social dumping’.’

  • Beroepsmatige kosten

De ACM houdt toezicht op de afspraken tussen en met zzp’ers. In het laatste hoofdstuk legt zij uit hoe zij dat doet. Afspraken over hogere tarieven dan het minimumtarief zijn ook mogelijk, blijkt in dit hoofdstuk.

De autoriteit stelt dat deze afspraken moeten zijn gemaakt met instemming van de opdrachtgever(s), in alle openbaarheid, op basis van een zorgvuldige analyse van de leidraad en te goeder trouw. De ACM deelt niet meteen boetes uit, maar geeft eerst aanwijzingen als dit soort afspraken niet in de haak is.

Wij willen dat de uitzondering voor efficiëntieverbeteringen wordt aangevuld met beroepsmatige kosten, en deze niet (alleen) te scharen onder het laatste hoofdstuk in de leidraad over toezicht. ‘Dat geeft zelfstandigen en ons, belangenbehartigers, een reële kans om een toereikend tarief af te spreken met opdrachtgevers waarin rekening wordt gehouden met specifieke beroepsmatige kosten.’