FNV ZZP

Bijna Prinsjesdag. Hoe zat het ook alweer met dat pensioenakkoord?

Laatste update: 25 september 2019

Bijna Prinsjesdag. Hoe zat het ook alweer met dat pensioenakkoord?

Over een week is het weer zover: de derde dinsdag van september. Dan vertelt onze regering zijn belangrijkste plannen voor komend jaar. Bijvoorbeeld met de pensioenen. Hoe zat het ook alweer met dat akkoord?

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over:

  • Nieuwe pensioenregels voor alle Nederlanders.
  • Dat zzp'ers makkelijker toegang krijgen tot pensioenfondsen
  • De mogelijkheid tot collectieve afspraken over pensioenen voor zzp’ers.
  • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers


Sommige zelfstandigen ergeren zich aan het verplichte karakter van de AOV. 

'Het moet wel verplicht, anders werkt het niet'

Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen begrijpt die zorg: ‘Als zzp’er wil je tot niks verplicht worden. Vergelijk het verplichte karakter met de verplichte ziektekostenverzekering die we al hebben. Als die niet verplicht was, zou misschien wel 30% van de mensen zich niet tegen ziektekosten verzekeren, omdat ze dat niet kunnen betalen. Juist dáárom is die verplichting nodig! Als iedereen zich verzekert, maakt dat de premie betaalbaar. Vooral langdurige arbeidsongeschiktheid is een risico dat bijna niemand kan dragen. Wij vinden dat iedere werkende in Nederland zich goed en betaalbaar moet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat kan alleen als iedereen meedoet: jong, oud, gezond, ziek en met of zonder risicovol beroep, iedereen. En mét een acceptatieplicht zodat iedereen wordt geaccepteerd en bepaalde ziektes of vormen van arbeidsongeschiktheid niet uitgesloten kunnen worden. Zó hoort het.’ 

De FNV heeft in het pensioenakkoord met het kabinet afgesproken dat:

 • De AOW-leeftijd voor 2 jaar wordt bevroren en daarna een stuk minder snel zal stijgen.
 • Werknemers met een zwaar beroep met vroegpensioen kunnen. De boete die je daar nu nog voor krijgt, verdwijnt. Zo halen heel veel mensen gezond de eindstreep.
 • De kans dat op het pensioen gekort wordt een stuk kleiner wordt. Meer mensen kunnen vanaf jonge leeftijd een pensioen opbouwen. Ook zelfstandigen.

Een goed pensioen voor zelfstandigen

De FNV heeft ingezet op een goed pensioen voor álle werkenden, dus ook voor zelfstandigen. Maar is dat gelukt met dit akkoord? Er zijn geen verplichtingen voor een pensioen voor zelfstandigen afgesproken. Dit is wél afgesproken:

 • Je krijgt als zzp’er toegang tot pensioenfondsen. We kunnen hierover collectieve afspraken maken en daar gaat de FNV haar best voor doen.
 • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar: met een opt-out als je zelf je zaken goed geregeld hebt.

Meebeslissen

De FNV heeft veel zelfstandigen in haar ledenbestand. Al deze zelfstandigen beslissen -net als alle leden van de FNV- mee over het beleid. Vorig jaar werd met een grote meerderheid de “Visie op zelfstandige arbeid” aangenomen. Alle zzp-leden hebben in aanloop daarnaartoe de gelegenheid gehad om mee te denken over oplossingen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. In bijeenkomsten en filmpjes en op de website heeft de FNV uitleg gegeven en er waren diverse gelegenheden om met elkaar te discussiëren. 


Verplicht

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bleek voor de meeste leden de enige oplossing. Alleen bij een verplichting wordt de verzekering namelijk toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Verzekeraars krijgen een acceptatieplicht. Zowel jong en oud, mensen met risicovolle beroepen of juist niet, iedereen betaalt mee. Het is ook niet meer mogelijk dat bepaalde risico’s worden uitgesloten. Want op dit moment is het nog zo dat als je aan je knie bent geopereerd, een verzekeraar kan bepalen dat toekomstige problemen met je knie niet onder dekking vallen. Met een verplichte AOV kan dat niet meer. 

Onze antwoorden op veelgestelde vragen:

Ik verdien niet genoeg om een AOV te betalen. Wat doet de FNV daaraan?

Voor de zomer van 2020 moet er een wetsvoorstel komen. De belangenbehartigers, waaronder FNV Zelfstandigen, kunnen vanaf 2020 hun ideeën en oplossingen daarvoor inbrengen. Als FNV vinden wij een verzekering die zich aanpast aan je inkomen de beste oplossing. Dat wil zeggen dat de premie inkomensafhankelijk is. De uitkering is dat vervolgens ook. 

 

Waarom een speciale verzekering voor zzp’ers?

Het is nog niet gezegd dát er een speciale verzekering voor zzp’ers moet komen. Over de uitvoering wordt nog nagedacht. Het is ook mogelijk dat er één verzekering komt voor alle werkenden. Het gaat erom dat iedere werkende fatsoenlijk is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 


Nog niks zeker!

Over hoe de verzekering moet worden aangevraagd, hoe hoog de premie wordt, wat de wachttijd is, enzovoort wordt pas volgend jaar in 2020 meer duidelijkheid. FNV Zelfstandigen wil een inkomensafhankelijk premie en inkomensafhankelijke uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is best mogelijk om de eerste periode op te vangen met een buffer of bijvoorbeeld een broodfonds. 


Pensioen

Over het opbouwen van een goed pensioen voor zelfstandigen zijn nog geen verplichtingen afgesproken. Van Noort: ‘Een collectieve verplichte AOV is een grote stap in de juiste richting. Wij zullen ons als FNV Zelfstandigen inzetten om ook goede afspraken te maken met pensioenfondsen’.


Zodra er meer duidelijkheid is informeren we je hier natuurlijk over.
Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download onderstaande brochures dan via deze link.

Download de brochure

 

Download de brochure

 

Download de brochure