FNV ZZP

Werk je in de jeugdzorg? Kom dan op 2 september naar de actiedag in Den Haag

Laatste update: 27 augustus 2019

Werk je in de jeugdzorg? Kom dan op 2 september naar de actiedag in Den Haag

De jeugdzorg staat al jaren onder druk, er is veel te veel werkdruk en te weinig geld om de kinderen die zorg nodig hebben goed te kunnen helpen. De gemeentes moeten de jeugdzorg organiseren en inkopen maar zij krijgen veel te weinig geld voor de jeugdzorg die nodig is. FNV maakt zich al jaren sterk om hier wat aan te doen voor werknemers en zelfstandigen, maar de tekorten van de gemeentes blijven maar oplopen, de werkdruk is onacceptabel hoog, de administratieve lasten blijven maar toenemen en de jeugdzorg kan niet meer goed worden gegeven.

De minister heeft wat lapmiddeltjes aangeboden die niets structureel oplossen. Het beetje geld dat de minister wil geven is niet eens genoeg om de huidige tekorten van de gemeentes weg te werken. De wachtlijsten blijven onacceptabel lang, de werkdruk veel te hoog en de kinderen zijn de dupe van dit huidige beleid.

Er is met VWS en gemeenten geen overeenstemming over een nieuwe cao bereikt. Vakbonden hebben de minister dan ook een ultimatum gestuurd. De minister heeft nu € 420 miljoen toegezegd over 2019. Over 2020 en 2021 komt er € 300 miljoen bij. Onze eisen zijn hiermee niet ingewilligd. Het is niet genoeg.

Waarom is het niet genoeg?

Wij eisen dat de tekorten worden aangevuld. Dit loopt op tot € 750 miljoen.

€ 420 miljoen over 2019 is dus niet voldoende om de tekorten op te vangen. De gemeenten staan wat minder rood, maar nog steeds rood. € 750 miljoen is nog niks extra’s. Het is slechts het stabiliseren van de sector.

•Gemeenten hebben komend jaar een tegenvaller. Dit komt omdat het geld in het gemeentefonds met de overheidsuitgaven mee stijgt en daalt. Dat heet: ‘trap op, trap af’. De overheid heeft in 2018 en 2019 miljarden niet uitgegeven. Daarom krijgt de gemeente ook minder. Uit gegevens van gemeenten blijkt dat zij van de € 300 miljoen voor Jeugdzorg in 2020/2021, nagenoeg niks overhouden.

•Er is € 200 miljoen nodig om te zorgen voor medewerkers: wij willen daarvoor werkdrukmaatregelen, maatregelen voor behoud, scholing, reflectie, werk-privé-balans, gezond ouder worden etc. Voor medewerkers geeft VWS niks.

•Het geld wat VWS toezegt, is geen structurele investering; het is voor 3 jaar. Wij willen dat er structureel en fair geïnvesteerd wordt in de Jeugdzorg. Dat houdt in dat de kostprijs betaalt moet worden en er voldoende middelen zijn voor innovatie en ontwikkeling. Alleen zo heeft de sector tijd en ruimte voor de broodnodige transformatie.

•Het geld is niet geoormerkt. De gemeente kan ervoor kiezen het geld te gebruiken voor het openhouden van de bieb of het zwembad.

Daarom organiseren we op 2 september een landelijke stakingsdag. Want goede jeugdzorg is niet alleen een zaak voor werknemers in de jeugdzorg maar voor iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg!. Te lang heeft de jeugdzorg kunnen draaien op de loyaliteit van de betrokken werkenden, waarbij alleen maar is bezuinigd. Het is nu tijd dat de jeugdzorg de geldmiddelen en waardering krijgt die nodig is om het belangrijke werk te kunnen uitvoeren.

Kom daarom ook als zelfstandige of betrokkene bij de jeugdzorg op 2 september naar Den Haag om de minister duidelijk te maken dat de jeugdzorg van essentieel belang is! Wij zijn er met een eigen stand voor de zelfstandigen.

Op de stakingsdag verzorgen FNV en CNV ook een inhoudelijk en leuk programma waar we je van harte voor uitnodigen.


2 september, Koekamp, Den Haag

11.30 uur aanloop.

“Vijf voor 12!” start programma

14.00 uur einde

 

Meld je aan via deze link!