FNV ZZP

Een nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR) per 1 januari aanstaande

Laatste update: 1 oktober 2019

Is de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR) iets voor jou?

Op 1 januari 2020 vindt een verandering plaats in de omzetbelasting door de invoering van de nieuwe KOR: de OVOB.

Wil je daarvan gebruik maken vanaf 2020, dan moet je dit vóór 20 november 2019 doorgeven aan de belastingdienst. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk om te weten wat de regeling inhoudt. Ik heb daarom de feiten voor je op een rijtje gezet en ik geef een duidelijk praktijkvoorbeeld. Let op: de nieuwe KOR-regeling is voor bijna niemand gunstig.

 

Download de brochure

Waar staat OVOB voor?


De afkorting OVOB staat voor Omzet gerelateerde Vrijstelling van OmzetBelasting.

Voor wie         : eenmanszaak, v.o.f., bv, nv, stichtingen en verenigingen

Voorwaarde    : maximaal € 20.000 jaaromzet

Keuze              : deelname is niet verplicht, je moet een verzoek indienen

Duur                : 3 jaar bij goedkeuring van het verzoek

Gevolg            : vrijgesteld van btw

 

Wat houdt vrijgesteld van btw in?

Op verkoopfacturen wordt geen btw in rekening gebracht en je hoeft geen btw af te dragen. Daar staat tegenover dat je de btw (voorbelasting) die in rekening is gebracht op de inkoopfacturen niet kan terugvragen. 

 

Hét voordeel wat de belastingdienst hiermee wil geven, is dat je geen btw-aangifte hoeft te doen en een verlaging van de administratieve lasten.

 

Maar let op:

-      Je  moet toch berekenen en verantwoorden wat je in een jaar hebt verdiend en waarover inkomstenbelasting verschuldigd is. Dus er blijft een beperkte administratie verplicht.

-      Doe je inkopen uit het buitenland, waarbij geen btw op de factuur staat vermeld én de btw is verlegd1naar jou, dan moet je toch een btw-aangifte doen. De verlegde btw moet alsnog betaald worden omdat je geen recht meer hebt op aftrek van btw. Voorbeelden hiervan zijn Facebook- en Google-facturen. Het is al bekend dat de belastingdienst hierop gaat controleren. 
 

Maar wat gebeurt er als mijn omzet toch hoger dan € 20.000 is?

De btw-plicht is weer van toepassing vanaf de omzetgrensoverschrijdende transactie. Je moet de belastingdienst zelf hiervan op de hoogte stellen via het afmeldformulier. De ontheffing van administratieve verplichtingen komt dan ook te vervallen.

 

Oké, dit waren de feiten, nu de praktijk. 

 

Een voorbeeld: Stel je verleent diensten aan andere ondernemers. 

 

2019

Verkoopfactuur   € 100 + 21% btw = € 121,00 

Inkoopfactuur     € 10 + 21% btw = € 12,10

Resultaat             € 100 - € 10 = € 90

Btw-afdracht       € 21 - € 2,10 = € 18,90

 

Op de verkoopfactuur vermeerder je je tarief met de btw en de btw van je kosten trek je af in de btw-aangifte. De btw heeft geen invloed op je resultaat. 

 

2020 bij keuze voor de OVOB

Verkoopfactuur   € 100 

Inkoopfactuur     € 10 + 21% btw = € 12,10 (de btw is niet aftrekbaar)

Resultaat             € 100 - € 12,10 = € 87,90

 

Neem je deel aan de OVOB dan mag je geen btw op de factuur vermelden én je mag de btw van je kosten niet meer aftrekken. Nu gaat de btw wel invloed hebben op je resultaat.

Jouw zakelijke klant zal niet akkoord gaan met een verkoopfactuur van € 121, want er staat geen btw op jouw factuur en wat betekent dat je zakelijke klant geen btw kan aftrekken. Dat zou dus een prijsverhoging van 21% inhouden. 

 

Heb je bijna alleen zakelijk klanten? Dan is de nieuwe regeling financieel niet gunstig voor je. Je kan je prijzen wellicht iets verhogen, maar zelden met 21% en je kan de btw van je kosten niet meer aftrekken. 

 

Het tijdsvoordeel dat je hebt als je de btw-aangifte niet meer ieder kwartaal hoeft te doen, is beperkt. Zeker wanneer je gebruik maakt van een online boekhoudprogramma, zoals Moneybird is de btw-aangifte ieder kwartaal geen enkele moeite. En uiteindelijk heb je toch een administratie bij te houden om je resultaat voor de aangifte inkomstenbelasting te kunnen bepalen. 

 

Alleen klanten die de btw niet kunnen aftrekken, meestal particulieren, zullen geen bezwaar maken dat er geen btw op de factuur vermeld staat. In dat geval kan een ondernemer wel de oude factuurbedragen aanhouden en het btw-voordeel voor zichzelf behouden. Ondernemers waar dit van toepassing kan zijn: pedicures, schoonheidsspecialistes, kindercoaches met een omzet tot € 20.000.

 

Conclusie: de nieuwe KOR-regeling is voor de grootste groep ondernemers financieel onvoordelig.

Roept dit artikel vragen op, stel ze gerust via Daphne@d-ly.nl
Wil je de deelnemen aan de OVOB, dan heb ik nog een aantal tips voor je om wat valkuilen te vermijden. 
Stuur een mail naar Daphne@d-ly.nl om deze tips te ontvangen. 

 

Voorbeeld btw verlegd: Stel je hebt voor € 100 aan Facebook advertenties gekocht. Op de factuur staat geen btw-bedrag. Je vult dan in de btw-aangifte bij rubriek 4b te betalen btw € 21. Doe je niet mee aan de OVOB dan mag je de btw van je kosten aftrekken via de voorbelasting (rubriek 5bin de btw-aangifte) en betaal je de btw niet. Doe je mee aan de OVOB dan moet je het btw-bedrag van € 21 betalen omdat je de btw op je kosten niet meer mag aftrekken. 

 

Download de brochure