FNV ZZP

Tolken en vertalers krijgen minimumtarief

Laatste update: 26 juni 2019

Tolken en vertalers krijgen minimumtarief

Is het genoeg of te weinig? Tja, daarover verschillen de meningen. Wij zijn als FNV Zelfstandigen in ieder geval al heel blij dat er een minimumtarief komt voor tolken en vertalers.

Daar hebben we de afgelopen jaren hard voor gelobbyd in Den Haag. Met resultaat dus, want de overheid neemt voortaan in de aanbestedingen een minimum op van € 43,89 per uur voor tolken. Voor vertalers komt het laagste tarief op € 0,079 per woord.

Weinig ruimte voor onderhandelen

Waarom zijn we hier voor nu blij mee? Dat leggen we je uit. Je hebt als tolk of vertaler vaak te maken met grote bemiddelingsbureaus die je weinig ruimte geven om te onderhandelen over je tarief.

Je hebt nu in ieder geval een bodem

Met een minimumtarief doen we iets aan de ongelijke machtsverhoudingen, want er is in ieder geval een bodem. Zijn we er dan nu? Nee, dat niet. Het minimumtarief geeft je namelijk nog geen garantie dat je kunt onderhandelen over een hoger tarief.

Minimumtarief mag geen maximumtarief worden

‘En juist als het gaat om zelfstandig werk zou jij de vrijheid moeten hebben om te onderhandelen over je tarief. Heb je dat niet vanwege een ongelijke machtsverhoudingen, dan moeten zelfstandigen het recht krijgen om collectief te onderhandelen’, vindt bestuurder Irene van Hest van FNV Zelfstandigen. ‘Het gevaar dat het minimumtarief een maximumtarief wordt, is levensgroot aanwezig.’

Kwaliteit werk goed borgen

Van Hest vreest verder dat met de aanpassingen in het register de kwaliteit van het werk van tolken en vertalers niet voldoende is geborgd. ‘Daarom willen we doorstroming in het register van B2 naar C1 door erkende onderwijsinstellingen en goed monitoren.’

Pakken plannen slecht uit? Dan beleid aanpassen

Je moet als tolken en vertalers nauw betrokken blijven bij de monitoring. ‘En als uit evaluatie blijkt dat de plannen slecht uitpakken, moeten we het beleid kunnen aanpassen’, vindt Van Hest.

Onze volledige reactie op het tarief

Op de website Overheid.nl kun je onze uitgebreide reactie lezen op het minimumtarief voor tolken en vertalers.