FNV ZZP

Pleidooi voor collectief onderhandelen over tarieven

Laatste update: 21 juni 2019

Pleidooi voor collectief onderhandelen over tarieven

Het was een enerverende dag gisteren. Een dag waarop de NVJ een hoorzitting organiseerde over de ontzettend lage tarieven die worden betaald aan zelfstandige journalisten en persfotografen.

Het was niet de eerste bijeenkomst van de NVJ over dit onderwerp. De tarieven van zelfstandigen in deze sector dalen al jaren. Steeds meer machtsconcentraties aan opdrachtgevers-/werkgeverszijde zorgen ervoor dat zelfstandigen niets meer te zeggen hebben over hun eigen verdiensten. Onderhandelen is überhaupt niet mogelijk en als je dan als zelfstandige op durft te staan, dreigt verlies aan opdrachten en dus nog minder inkomen.

Een situatie die FNV Zelfstandigen al vaker aan de orde heeft gesteld, met het pleidooi om voor de groep zelfstandigen die een zwakke onderhandelingspositie heeft, het recht om collectief te onderhandelen over tarieven mogelijk te maken. 

Tussenrapportage

Later die dag vierde de AWVN haar eeuwfeest. Hans Borstlap presenteerde de tussenrapportage van de commissie Regulering van werk, met aansprekende titel: “in wat voor land willen wij werken?”.

De commissie Borstlap heeft in de tussenrapportage drie hoofddoelen van werk geïdentificeerd: Werk is sociaal waardevol, gericht op het creëren van economische waarde en regels rondom werk normeren de manier waarop wij in ons land werken en leven. Tegelijkertijd constateert de commissie dat de huidige regels steeds meer gaan knellen nu de laatste jaren veel meer diversiteit in arbeidsrelaties is ontstaan. In het tussenrapport worden daarom enkele voorlopige denkrichtingen geschetst voor nieuw beleid. Dat zijn er vijf geworden:

 

Denkrichtingen:

1. Richt regels op een meer gelijk speelveld voor alle werkenden;

2. Bevorder wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden;

3. Stimuleer volwaardige participatie op de arbeidsmarkt;

4. Maak regels robuust, uitlegbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar;

5. Stem nieuwe regels af op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en

goed werknemerschap/opdrachtnemerschap

 

De commissie geeft enkele prikkelende stellingen mee en nodigt iedereen van harte uit om met haar mee te denken. Die uitnodiging nemen wij als FNV Zelfstandigen graag aan. Wij zijn op onderdelen kritisch, omdat de plannen te veel weg hebben van het inmiddels bekende "ministelsel". Borstlap zegt daar zelf over dat dat zeker niet de bedoeling is, maar dat dit afhangt van politieke keuzes. En dat baart dan net weer zorgen. Tegelijkertijd, de NVJ kon het tijdens de hoorzitting nog niet weten, maar Borstlap zet in op het creëren van een vergelijkbare arbeidsrechtelijke status voor werkenden met ongelijke onderhandelingspositie. Dat is goed nieuws voor de zelfstandig journalisten en persfotografen, maar ook voor de tolken en vertalers, voor de NT2 docenten, voor de maaltijdbezorgers, voor de pakketbestellers, en zo kunnen we nog wel even doorgaan… Borstlap kan zijn borst nat maken.