FNV ZZP

Grote meerderheid FNV-leden stemt vóór pensioenakkoord

Laatste update: 19 juni 2019

Grote meerderheid FNV-leden stemt vóór pensioenakkoord

De leden van de FNV hebben hun stem uitgebracht en het is duidelijk: de FNV stemt in met het pensioenakkoord.

Maar liefst 375.823 FNV-leden stemden de afgelopen dagen via een ledenraadpleging over het akkoord. 76% stemde voor, 23% tegen. 1% had geen mening. Heel veel mensen kunnen dankzij dit pensioenakkoord eerder stoppen met werken. Ook zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.

Vertrouwen in pensioenstelsel

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem.  De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’

Busker reageerde ook op de 23% die tegen het akkoord stemde: ‘De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het eerlijker maken van het pensioenstelsel. En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

Lees hier de uitgebreide reactie van Han Busker

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over:

    • Nieuwe pensioenregels voor alle Nederlanders.
    • Dat zzp'ers makkelijker toegang krijgen tot pensioenfondsen
    • De mogelijkheid tot collectieve afspraken over pensioenen voor zzp’ers.
    • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers

Hoe de pensioenmogelijkheden en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering eruit gaat zien, is nog niet precies duidelijk. 

Sommige zelfstandigen ergeren zich aan het verplichte karakter van de AOV. 'Maar het moet wel verplicht,' zegt Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen. 'Anders werkt het niet' Marjan begrijpt de zorg die veel zelfstandigen hebben: ‘Als zzp’er wil je tot niks verplicht worden. Vergelijk het verplichte karakter met de verplichte ziektekostenverzekering die we al hebben. Als die niet verplicht was, zou misschien wel 30% van de mensen zich niet tegen ziektekosten verzekeren, omdat ze dat niet kunnen betalen. Juist dáárom is die verplichting nodig! Als iedereen zich verzekert, maakt dat de premie betaalbaar. Vooral langdurige arbeidsongeschiktheid is een risico dat bijna niemand kan dragen. Wij vinden dat iedere werkende in Nederland zich goed en betaalbaar moet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat kan alleen als iedereen meedoet: jong, oud, gezond, ziek en met of zonder risicovol beroep, iedereen. En mét een acceptatieplicht zodat iedereen wordt geaccepteerd en bepaalde ziektes of vormen van arbeidsongeschiktheid niet uitgesloten kunnen worden. Zó hoort het.’

Bereken jouw pensioenleeftijd

Benieuwd tot welke leeftijd je moet doorwerken? Check het via deze link!
De verwachting is dat mensen steeds ouder worden, en dat daarmee dus de AOW-leeftijd (flink) zal toenemen.

 

undefined