FNV ZZP

FAQ's over het pensioenakkoord voor zelfstandigen

Laatste update: 19 juni 2019

FAQ's over het pensioenakkoord voor zelfstandigen

PENSIOEN

Moet ik nu verplicht pensioen opbouwen?

Over het opbouwen van een goed pensioen voor zelfstandigen zijn nog geen verplichtingen afgesproken. Van Noort: ‘Een collectieve verplichte AOV is een grote stap in de juiste richting. Wij zullen ons als FNV Zelfstandigen inzetten om ook goede afspraken te maken met pensioenfondsen’.

Wat is er nu dan veranderd voor mijn pensioen?

Er komt een studie naar de mogelijkheden om alle groepen die geen of weinig pensioen opbouwen in het stelsel te krijgen. Dat grote groepen werkenden geen pensioen opbouwen is een probleem dat de FNV al jaren aankaart en dat nu ook door het kabinet wordt onderkend.

Ook wordt onderzocht of zelfstandigen kunnen aansluiten bij pensioenfondsen (automatisch aansluiting met een mogelijkheid tot opt out). De basis voor pensioenfondsen wordt hierdoor groter. Door collectief te beleggen zijn de rendementen veel beter. De kosten van een pensioen via een fonds zijn lager dan bij een commerciële verzekeraar. Het biedt de mogelijk een goed pensioen op te bouwen en risico’s te delen en waar nodig samen op te vangen

Hoe kan ik nu al beginnen met het opbouwen van pensioen bij een pensioenfonds?

Het is nu al mogelijk voor zelfstandigen om aan te sluiten bij pensioenfondsen als zij direct vanuit loondienst voortzetten. Neem contact op met het pensioenfonds in jouw sector om de mogelijkheden te bespreken.


AOV

Ik verdien niet genoeg om een AOV te betalen. Wat doet de FNV daaraan?

Voor de zomer van 2020 moet er een wetsvoorstel komen. De belangenbehartigers, waaronder FNV Zelfstandigen, kunnen hun ideeën en oplossingen daarvoor inbrengen. Als FNV vinden wij een verzekering die zich aanpast aan je inkomen de beste oplossing. Dat wil zeggen dat de premie inkomensafhankelijk is. De uitkering is dat vervolgens ook. 

Waarom een speciale verzekering voor zzp’ers?

Het is nog niet gezegd dát er een speciale verzekering voor zzp’ers moet komen. Over de uitvoering wordt nog nagedacht. Het is ook mogelijk dat er één verzekering komt voor alle werkenden. Het gaat erom dat iedere werkende fatsoenlijk is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 

Wanneer kan ik gebruik maken van de opt-out die bij de verplichte AOV is gekoppeld?

De exacte regels over de mogelijkheid van de opt-out bij de verplichte AOV zijn nog niet bekend. Wel is zeker dat het om een volwaardig alternatief moet gaan. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandige boeren: zij hebben een verzekering die de kosten dekt van het inhuren van een vervanger bij ziekte. Het bedrijf kan op dit manier blijven draaien zodat inkomen gegarandeerd is.

 

Ik neem deel aan een broodfonds, wat nu? 

Een broodfonds is geen alternatief voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een broodfonds is geen volledig alternatief, vanwege de beperkte periode van schenkingen van maximaal 2 jaar. Een broodfonds keert ook niet standaard uit tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Deelnemen aan een broodfonds is niet voldoende om van de opt-out gebruik te maken die is afgesproken bij de verplichte AOV. (Hoe de nieuw verplichte collectieve aov er gaat uit zien weten we nog niet !)

Nog niks zeker!

Over hoe de verzekering moet worden aangevraagd, hoe hoog de premie wordt, wat de wachttijd is, enzovoort wordt pas volgend jaar in 2020 meer duidelijkheid. FNV Zelfstandigen wil een inkomensafhankelijk premie en inkomensafhankelijke uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid.


undefined