FNV ZZP

AVG, wat moet ik er als zzp’er mee?

Laatste update: 7 mei 2019

AVG, wat moet ik er als zzp’er mee?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels General Data Protection Regulation ook wel GDPR genoemd) is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 is ingegaan. Daarmee verving de AVG de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Belangrijk om te weten is dat alle ondernemers (dus ook zelfstandigen) voortaan moeten kunnen bewijzen waarvoor ze gegevens van (potentiële) klanten gebruiken en hoe lang ze deze data bewaren. Ook moeten ze persoonsgegevens kunnen (laten) inzien en op verzoek kunnen (laten) verwijderen. 

Voor wie geldt de AVG?

Google je op de termen AVG of GDPR, dan kom je vooral berichtgeving tegen die op grote bedrijven is gericht. Je zou dus kunnen denken, dat de AVG niet voor zzp’ers geldt. Maar dat is niet waar! De AVG geldt voor álle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. En met persoonsgegevens bedoelen we alle data die te herleiden is naar een persoon. Denk daarbij aan naam- en adresgegevens, telefoonnummers, foto’s of een klantprofiel. Eigenlijk verwerkt iedere ondernemer privacygevoelige gegevens, dus ook zzp’ers. Dus op de vraag; voor wie geldt de AVG? luidt het antwoord: ook voor jou als zzp’er.

Wat verandert er voor mij als zzp’er?

De regels zijn aangescherpt en er worden stevige boetes uitgedeeld wanneer de regels niet worden nageleefd. De eerste waarschuwingen boetes zijn al uitgedeeld en ook jij blijft niet buiten schot. Wees gerust want ook jij zal eerst een waarschuwing krijgen en vervolgens heb je tijd om de boel op orde te brengen. Maar waarom zou je daarop wachten? Het gaat vooral om bewustwording. Worden er persoonsgegevens verwerkt in jouw bedrijf? Zo ja, welke gegevens zijn dit? Met welk doel worden ze verwerkt? Wat houdt die verwerking precies in? En waar worden de gegevens bewaard?

Checklist AVG en ZZP

Op zich moest er onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens al veel worden geregeld, dus zó erg nieuw is AVG nu ook weer niet. Update in ieder geval je privacyverklaring. Deze moet nu meer informatie bevatten en gemakkelijker te lezen zijn. Een privacyverklaring bevat onder meer: de identiteit van je onderneming, contactgegevens, het doel waarvoor je gegevens verzamelt, wie de persoonsgegevens ontvangt, hoe lang de gegevens worden bewaard, dat mensen recht hebben op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens, dat mensen het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of dat het een contractuele verplichting is én dat er -als er sprake is van profilering- er gemeld moet worden waarom dat is en wat de gevolgen ervan zijn.

Voor meer ins en outs van de privacywetgeving AVG kun je onze brochure downloaden. Hierin vind je kort en bondig weergegeven wat de AVG inhoudt en welke maatregelen jij als zzp ‘er moet treffen. 

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan hier.

undefined