FNV ZZP

Wij bundelen krachten voor gelijk speelveld in taxisector

Laatste update: 6 maart 2019

Wij bundelen krachten voor gelijk speelveld in taxisector

Wij hebben de krachten gebundeld met FNV Taxi om de zelfstandige TTO-taxichauffeurs* in de grote steden van Nederland te ondersteunen bij hun strijd om een gelijk speelveld.

undefined

Wat is er aan de hand?

De problemen in de taxisector manifesteren zich vooral in de grote steden, maar zijn uiteindelijk landelijk. Er zijn nauwelijks toetredingsnormen tot de taximarkt. Sinds het wegvallen van de vakbekwaamheidseis voor ondernemers is een enorme wildgroei aan schijnconstructies in de straattaximarkt ontstaan.

Overcapaciteit in de grote steden

Door de komst van vele taxichauffeurs naar de grote steden is er sprake van overcapaciteit in deze steden. De overcapaciteit is veroorzaakt doordat er naast de zelfstandige TTO-chauffeurs vele andere chauffeurs in de stad rijden en levert overlast op.

Teveel taxi’s die allemaal wachten op hetzelfde ritje

Teveel taxi’s in de binnenstad die allemaal wachten op hetzelfde ritje. Voor de individuele chauffeur valt niets meer te verdienen. De taart moet verdeeld worden in teveel puntjes. Dit zorgt ervoor dat de sfeer op straat er niet beter op wordt.

Handhaving regels is niet eenduidig

Er is sprake van oneerlijke concurrentie, doordat de regelgeving voor de TTO-chauffeurs anders en vooral strenger is dan voor de chauffeurs die werken via de platforms. Handhaving van de regels vindt niet op eenduidige wijze plaats.

Verschil tussen appmarkt en opstapmarkt

Er is een verschil gemaakt tussen de appmarkt en de opstapmarkt. De strengere regels voor TTO-chauffeurs, bedoeld om de markt te reguleren, zijn niet van toepassing op de niet TTO-chauffeurs in de steden.

Schijnconstructies en wurgcontracten

In de appmarkt wordt veel gebruik gemaakt van schijnconstructies, maatschappen die vergunningen doorpachten, schijnconstructies om belastingen te ontduiken, chauffeurspassen die gebruikt worden door anderen, chauffeurs die aan wurgcontracten vast zitten met betrekking tot pacht en lease.

Dit systeem zorgt voor onveiligheid op de weg

Chauffeurs worden gedwongen lange dagen te maken, rijden buiten de wettelijke kaders van arbeids- en rusttijden, te snel en roekeloos om maar voldoende ritjes te pakken. Het systeem dat gehanteerd wordt zorgt voor onveiligheid voor chauffeurs, maar vooral ook voor medeweggebruikers

Wat is er tot nu gebeurd?

We hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd, waar vele zelfstandige TTO-taxichauffeurs aanwezig waren. De roep om actie wordt steeds groter. De situatie in de grote steden wordt steeds nijpender, alle seinen staan op rood.

We hebben minister Van Nieuwenhuizen een brief gestuurd met onze eisen: 

  • De Wet Personenvervoer 2000 (WP 2000) aanpassen zodat volume en/of capaciteitsbeleid door gemeenten gevoerd kan worden.
  • De herinvoering van de vakbekwaamheidseis voor ondernemers binnen de taxisector zodat alleen échte ondernemers kunnen toetreden tot de markt.
  • Verbeterde handhaving op schijnconstructies, meer inzet van de inspectiediensten.
  • Onmiddellijke handhaving van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) om schijnzelfstandigheid uit te bannen.
  • Aanpassen van de WP 2000 op het punt van onderscheid tussen app- en opstapmarkt. De appmarkt moet gelijkgesteld worden aan de opstapmarkt. Dezelfde regels moeten gelden.
  • Onderzoek instellen naar de appmarkt en de effecten hiervan op de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van de chauffeurs.

Grote demonstratie op 19 maart 2019

Om onze eisen kracht bij te zetten houden wij samen met de zelfstandige TTO-taxichauffeurs een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag op 19 maart aanstaande. In een grote colonne rijden we vanaf diverse grote steden in Nederland naar Den Haag. We verzamelen ons op het Malieveld en lopen in een mars door de stad. Daarna bieden we op het Malieveld aan enkele politieke kopstukken een petitie aan met onze eisen.

Wat kun jij doen?

We roepen jou en je collega-chauffeurs op om massaal naar Den Haag te komen op 19 maart! Praat met je collega’s, leg uit wat er speelt. Zorg dat een collega lid wordt. Nog geen lid? Word nú lid.

Met meer leden zijn we sterker! Alleen dan gaan we samen het verschil maken.

 

*Een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) is een taxibedrijf dat met de gemeente afspraken heeft gemaakt over wat een klant van een Amsterdamse taxi mag verwachten. De voorwaarden en voorschriften waaraan een TTO moet voldoen zijn opgenomen in de Taxiverordening 2012 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten. Chauffeurs die aangesloten zijn bij een TTO hebben een Taxivergunning