FNV ZZP

Bedrijven schenden regels inhuur van zzp'ers

Laatste update: 6 maart 2019

FNV Zelfstandigen: 'Kabinet moet nú handelen'

Veel bedrijven passen de regels rondom werken met zelfstandigen niet goed toe. Dat blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Die nam 104 bedrijven uit verschillende branches onder de loep.

Zeker 59 van hen passen de regels niet goed toe. In 12 gevallen doet de Belastingdienst verder onderzoek om te zien of er sprake is van kwaadwillendheid. De fiscus heeft (nog) geen boetes opgelegd.

‘Complex en tijdrovend’, vinden opdrachtgevers

Opdrachtgevers vinden de huidige wet- en regelgeving over de kwalificatie van de arbeidsrelatie ‘complex en tijdrovend’. Wel zijn de meeste opdrachtgevers gemotiveerd om deze goed toe te passen. Maar ze staan daarbij voor het dilemma om hun concurrentiepositie te behouden.

Daar wringt de schoen

‘Dat is juist waar de schoen wringt’, zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. ‘Het kan niet zo zijn dat zelfstandigen worden ingehuurd zodát een opdrachtgever een betere concurrentiepositie kan behouden. Dat betekent namelijk dat de zelfstandige voor de opdrachtgever mínder kost dan een werknemer.’

Je moet een eerlijk tarief krijgen

En dat kan nooit de bedoeling zijn, vindt zij. ‘Je moet als zelfstandige een eerlijk tarief betaald krijgen, waaruit je je ondernemersrisico’s kunt afdekken en pensioen kunt opbouwen.’

Ingehuurde personen willen niet in dienst komen

De Belastingdienst ziet nog een fenomeen. Daar waar sommige opdrachtgevers erkennen dat de arbeidsrelatie wellicht toch een dienstbetrekking moet zijn, lopen zij tegen het probleem aan dat de ingehuurde personen niet bij hen in dienst willen.

Wij zien dit fenomeen steeds vaker

Of dit ook is gecheckt bij de ingehuurde personen wordt niet erg duidelijk. Wel zien wij dit fenomeen steeds vaker, vooral in sectoren waar het werk voor het oprapen ligt en de werkdruk hoog is.

Ook onwenselijke situatie in de zorg

Voorbeelden uit de zorg laten zien dat helaas ook hier een onwenselijke situatie optreedt. Mensen gaan uit dienst en laten zich weer inhuren als zelfstandige, maar hoeven zich dan niet meer te houden aan roosters, nachtdiensten en administratieve rompslomp. De werkdruk voor de achterblijvers wordt nog hoger.

‘Zo maakbaar is het leven niet’

Marjan van Noort: ‘Het kan toch niet zo zijn dat we straks alleen nog maar overdag zorg kunnen krijgen? Zo maakbaar is het leven niet. Handhaving is essentieel om ook deze maatschappelijke neveneffecten tegen te houden.’

Staatssecretaris verwijst naar uitspraak Deliveroo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwijst naar de recente uitspraak in de zaak van Deliveroo: ‘Overigens is het zo dat als er tegengestelde rechterlijke uitspraken liggen over een concrete casus er sprake kan zijn van een pleitbaar standpunt van partijen. Kwaadwillendheid is dan niet aan de orde.’

Kabinet kan onderscheid niet maken

Van Noort reageert: ‘We hebben eerder gezien dat het kabinet niet in staat blijkt onderscheid te maken tussen de uitkomsten van 2 heel verschillende procedures over 1 bedrijf. De eerste was een individueel geval, de tweede gaat over alle bezorgers van Deliveroo als groep.’

Deliveroo: een beter bewijs is er niet

‘Als er sprake is van een dienstbetrekking, wat bij Deliveroo is vastgesteld door de rechter, is er sprake van kwaadwillendheid als je die rechterlijke uitspraak naast je neerlegt. Een beter bewijs is er niet na een oordeel van de rechter.’

Pak handhaving per direct weer op

Wij roepen al langer op om de handhaving per direct weer op te pakken. ‘En dan bedoelen we niet alleen gesprekken voeren en adviezen geven’, zegt Van Noort, ‘maar ook daadwerkelijk een naheffingsaanslag opheffen.’

Zelfstandigen verdienen stevige positie

‘Wij vinden het onacceptabel dat zelfstandigen worden ingehuurd om op arbeidskosten te besparen. Zelfstandigen verdienen een stevige positie op de arbeidsmarkt en moeten worden beloond om hun flexibiliteit en expertise.

Handhaaf Wet DBA, dan komt balans terug

Dat kan, zegt zij, als de Wet DBA wordt gehandhaafd en zelfstandigen en werknemers worden ingezet waar dat logisch is. ‘Dan komt de balans op de arbeidsmarkt weer terug.’