FNV ZZP

Prijsafspraken maken? Waakhond ACM onderzoekt het

Laatste update: 8 maart 2019

Maar alleen voor kwetsbare zzp'ers

Met andere zelfstandigen afspraken maken over je prijzen? Dat gaat niet zomaar. Dan krijg je de ACM op je dak. Maar juist deze kartelwaakhond gaat nu onderzoeken of ze kwetsbare zzp’ers kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers.

Een goed initiatief, vinden wij. Al is het wel een gemiste kans dat de Autoriteit Consument & Markt alleen kijkt naar de onderkant van de arbeidsmarkt. ‘Dit probleem speelt ook bij andere groepen, zoals tolken, zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen.

Schoonmakers, pakketbezorgers, taxichauffeurs

De ACM maakt zich zorgen om zogeheten social dumping. Dit zie je vooral gebeuren bij zzp’ers in een zwakke positie. Denk aan schoonmakers, pakketbezorgers en taxichauffeurs. Zij werken voor erg lage uurtarieven. Als ondernemers hebben ze geen recht op een minimumloon.

Voorkomen van social dumping

 ‘We bekijken of we binnen de wet een uitzondering kunnen maken voor deze groep om social dumping te voorkomen’, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM in Het Financieele Dagblad.

Je moet voldoen aan 4 eisen

Een freelancer die prijsafspraken wil maken met anderen, moet volgens hem voldoen aan 4 eisen:

  • ‘De afspraken leveren voordelen op voor je manier van werken en zijn goed voor de welvaart.
  • Je geeft gelijk een deel van deze voordelen terug aan je klanten.
  • De afspraken gaan niet verder dan strikt noodzakelijk.
  • En er blijft ruimte voor concurrentie.’

Lage tarieven en schijnconstructies

Wij zijn te spreken over het initiatief. ‘Goed dat de ACM de afhankelijke positie van de zzp’ers wil aanpakken’, zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. ‘Die mensen werken vaak voor lage tarieven en in een schijnconstructie.’

Wel zzp'ers, geen verkapte werknemers

Het moet wel gaan om zzp’ers, niet om verkapte werknemers, vindt Van Noort. 'In die gevallen waar eigenlijk sprake is van werknemers, zoals bij de maaltijdbezorgers van Deliveroo, moet die arbeidsovereenkomst er komen.'

Regel het via de cao

‘Wat mij betreft, regelen we die tariefafspraken via de cao. Dan spreken we gewoon een minimumtarief af, plus een opslag voor zzp’ers voor pensioenopbouw en verzekeringen.’

Gemiste kans: alleen zwakke zelfstandigen

Wel vindt zij het zonde dat de ACM alleen kijkt naar de onderkant van de arbeidsmarkt. ‘Een gemiste kans. Dit speelt ook bij andere groepen, zoals tolken, journalisten, taaltrainers, NT2-docenten en fysiotherapeuten. Die werken vaak noodgedwongen via enkele grote bemiddelaars en die bepalen eenzijdig de tarieven. Deze groep zelfstandigen heeft misschien wel hogere tarieven maar geen enkele onderhandelingspositie.'