FNV ZZP

Vijf misverstanden rondom algemene voorwaarden

Laatste update: 25 januari 2019

Vijf misverstanden rondom algemene voorwaarden

Het kan een enorm gedoe zijn. De meeste ondernemers willen weliswaar hun zaken goed regelen, maar zien met algemene voorwaarden door de bomen het bos niet meer. Geldt dat ook voor jou? 5 misverstanden op een rijtje:

1. Algemene voorwaarden zijn verplicht

Niet waar. Nergens in de wet staat dat een ondernemer algemene voorwaarden moet voeren. Verstandig is het wel, zoals je eerder hebt kunnen lezen. In bepaalde omstandigheden kan een conflict je namelijk veel geld kosten, terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden met algemene voorwaarden. 

2. Algemene voorwaarden mag je eenzijdig wijzigen 

Niet waar. Wijzigen mag zolang ze maar van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten. Bij bestaande overeenkomsten mag je de AV alleen maar wijzigen met toestemming van de wederpartij. En dat is natuurlijk ook wel logisch, je mag de regels tijdens het ‘spel’ nu eenmaal niet zomaar veranderen.

3. Algemene voorwaarden aanbieden bij de factuur

Nee, algemene voorwaarden aanbieden bij de opdrachtbevestiging of bij de factuur is te laat. Regel is dat je de AV op tijd moet aanbieden. En tijdig wil zeggen altijd vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst. Deze bepaling is ook wel logisch, want de wederpartij moet kunnen weten welke afspraken er gelden voor de overeenkomst die hij gaat sluiten. Tip: het is altijd handig om in het contract/offerte te vermelden dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn op die aanbieding/overeenkomst en dat die voorwaarden zijn bijgevoegd. Bevestigt de wederpartij vervolgens schriftelijk de offerte of tekent hij het contract, dan heb je met deze handelswijze veel bewijsproblemen voorkomen.

4. Verwijzen naar algemene voorwaarden is voldoende

Niet waar. Wat we nog vaak zien is dat voorwaarden van toepassing worden verklaard via een standaardtekst, ook wel verwijzingstekst genoemd, onderaan de offerte. Dit is echter niet voldoende. Het daadwerkelijk aanbieden van de algemene voorwaarden blijft een must!

5. Hoe meer ik uitsluit, des te minder risico ik loop

Je zult misschien denken: “hoe meer ik uitsluit, hoe minder risico ik loop” en geneigd zijn om iedere aansprakelijkheid van de hand te wijzen. Algemene voorwaarden die de aansprakelijkheid van het bedrijf in bepaalde situaties beperken, worden door juristen ook wel exoneratiebedingen genoemd. Maar die vlieger gaat niet zomaar op. Als een rechter een exoneratiebeding vernietigt, kun je richting je wederpartij er helemaal niet op beroepen. Jij bent dan volledig aansprakelijk conform de wettelijke regels. Had je een minder zware beperking gekozen, die wel door de rechter zou zijn geaccepteerd, dan was je waarschijnlijk beter af geweest.


Wees gerust want wij hebben een brochure gemaakt waarin je alle mogelijke tips en informatie rondom algemene voorwaarden kunt vinden.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan hier.

Download de brochure