FNV ZZP

De AVG en zzp, hoe staat het er nu mee?

Laatste update: 25 januari 2019

De AVG en zzp, hoe staat het er nu mee?

Vorig jaar mei konden we er niet omheen: de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op persoonlijke titel ontving je al allerlei mailtjes over gewijzigde privacyverklaringen en verzoeken om toestemming voor nieuwsbrieven.

Maar ook als zelfstandig ondernemer moest je ermee aan de bak. Inmiddels zijn we het nieuwe jaar begonnen en is het een goed moment om eens te checken hoe het er nu mee staat.

Wat moet ik als zzp'er minimaal op orde hebben?

Nog even recapituleren: de AVG draait om persoonsgegevens. En die persoonsgegevens kunnen alles zijn, van telefoonnummers tot namen en adressen. Zelfstandigen hebben daarvoor een privacyreglement, register en verwerkersovereenkomst nodig. Ook moeten ze datalekken registreren.

Daarnaast moet je praktische maatregelen nemen om de persoonsgegevens goed te beveiligen. Denk daarbij aan het vergrendelen van je computer als je pauze neemt, beveiliging van je servers en het instellen van goede wachtwoorden Ook moet je zo min mogelijk gegevens bewaren en gegevens (die je niet nodig hebt) verwijderen.

Eerste boetes al uitgedeeld

Deze privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, maakt veel bedrijven zenuwachtig. Logisch want, de boetes met een maximum van 20 miljoen, die ermee gemoeid zijn, liegen er niet om. De eerste boetes zijn ook al uitgedeeld, met name aan grote bedrijven. Dus als zzp’er hoef je niet meteen in de stress te schieten, maar ga er wel mee aan de slag, voor het geval je dat nog niet hebt gedaan. Breng je data in kaart.Worden er persoonsgegevens verwerkt in jouw bedrijf? Zo ja, welke gegevens zijn dit? Met welk doel worden ze verwerkt? Wat houdt die verwerking precies in? En waar worden de gegevens bewaard?

Checklist AVG en ZZP 

Op zich moest er onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens al veel worden geregeld, dus zó erg nieuw is AVG nu ook weer niet. Update in ieder geval je privacyreglement. Deze moet nu meer informatie bevatten en gemakkelijker te lezen zijn. Een AVG-proof privacyverklaring bevat onder meer: de identiteit van je onderneming, contactgegevens, het doel waarvoor je gegevens verzamelt, wie de persoonsgegevens ontvangt, hoe lang de gegevens worden bewaard, dat mensen recht hebben op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens, dat mensen het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of dat het een contractuele verplichting is én dat er -als er sprake is van profilering- er gemeld moet worden waarom dat is en wat de gevolgen ervan zijn.

Loop je onverhoopt achter en wil je je kennis snel bijspijkeren? Download dan onze AVG-brochure. Hierin vind je in no-nonsense taal beschreven wat de AVG inhoudt en welke maatregelen jij als zzp ‘er zoal moet treffen.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen download de brochure dan via ons Kenniscentrum voor leden.

undefined