FNV ZZP

Een contract, heb ik dat als zzp’er echt nodig?

Laatste update: 27 december 2018

Een contract, heb ik dat als zzp’er echt nodig?

Denken dat je geen contract nodig hebt, is één van de grootste valkuilen van de startende zzp’er. Je hebt veel tijd en moeite gestoken in het binnenhalen van de opdracht en wilt zo snel mogelijk aan de slag. Ongetwijfeld heb je in dit traject ook mondelinge afspraken gemaakt, maar door de waan van de dag uiteindelijk niets op papier vastgelegd. Wie heeft daar nu tijd voor? En bovendien, naar jouw mening is het duidelijk wat de opdrachtgever van jou verwacht en andersom.

Maar wat als die verwachtingen niet met elkaar matchen? Onduidelijkheid hierover kan flink wat ruis veroorzaken en uitmonden in een vervelend conflict. En dat laatste wil je natuurlijk voorkomen. Twee belangrijke redenen waarom je afspraken in een heldere overeenkomst vast moet leggen. 

Reden # 1: bewijsmateriaal = afspraken zwart op wit

Met goede bedoelingen kom je niet zo ver, als de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Door je partnership schriftelijk goed vast te leggen, kun je een hoop narigheid voorkomen. Er staat dan zwart op wit wat de afspraken zijn en wat er gebeurt als één van de partijen deze afspraken niet nakomt. In geval van een conflict biedt de overeenkomst het bewijs van hetgeen er door partijen is afgesproken, ook in de rechtszaal.

Reden # 2: herverdelen van risico’s 

Je kunt met een schriftelijke overeenkomst de risico’s die op grond van de wet voor jouw rekening zijn, proberen (gedeeltelijk) bij de andere partij te leggen. Zo is bijvoorbeeld het wettelijke uitgangspunt dat je aansprakelijkheid als presterende partij in principe onbeperkt groot is als je tijdens je werkzaamheden een fout begaat. Zeker wanneer deze prestatie klein is, maar de gevolgen van een fout groot kunnen zijn, is het heel onverstandig om in deze gevallen de aansprakelijkheid niet te beperken of uit te sluiten. Dit risico van onbeperkte aansprakelijkheid kun je zoveel mogelijk uitsluiten door in een contract of algemene voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen.

Eerste hulp bij contract opstellen

Er zijn veel meer redenen te bedenken waarom je altijd met een contract moet werken. En toch doen heel veel zzp’er dit niet. We snappen dat je handelt op basis van vertrouwen. Echter, je hebt daar weinig aan op het moment dat de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Door alles goed schriftelijk vast te leggen, kun je een hoop narigheid voorkomen. Om te leren waar je op moet letten bij het opstellen van overeenkomsten kun je onze nieuwe brochure lezen of laat je informeren door onze juristen.

Ben je lid van FNV Zelfstandigen? Download de brochure dan hier

Download de brochure