FNV ZZP

Minister, maak haast met collectief AOV en pensioen!

Laatste update: 30 november 2018

Meer zzp'ers, dus meer bescherming nodig

Smeed het ijzer nu het heet is, kom nu snel met een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering* en een goede pensioenregeling voor zelfstandigen. Die oproep doen wij aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij maken ons bij de FNV en FNV Zelfstandigen zorgen. Steeds meer zzp’ers zijn onverzekerd en hebben geen goede afspraken over arbeidsvoorwaarden. Zij vormen zo meer en meer een kwetsbare groep in onze samenleving.

Een laag tarief, geen sociale zekerheid

Als het kabinet en de werkgevers niets ondernemen, zal het aantal mensen dat als zzp’er werkt explosief toenemen. ‘We zien het in steeds meer sectoren’, zegt Zakaria Boufangacha van het FNV-bestuur: 'mensen die aan het werk gaan tegen een laag tarief, zonder sociale zekerheid en zonder zich te kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en zonder pensioen.’

Onvoldoende duidelijkheid over handhaven Wet DBA

Of opdrachtgevers terecht zelfstandigen inzetten, wordt al een tijd niet gecontroleerd. Het is daarom ook teleurstellend dat de minister onvoldoende duidelijkheid geeft over het handhaven van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Hij schreef eerder deze week een brief aan de Tweede Kamer dat een zzp-wet nog zeker een jaar op zich laat wachten.

Controleer nú wat er op de arbeidsmarkt gebeurt

Door het tot nu toe volledige gebrek aan handhaving wordt het steeds moeilijker om de inmiddels groeiende praktijk, waarin opdrachtgevers flink concurreren op arbeidsvoorwaarden, te keren. FNV Zelfstandigen roept de minister op om niet te wachten tot 2020 en nu al te controleren wat er werkelijk gebeurt op de arbeidsmarkt. En om te handhaven waar dat nodig is.

Veel zelfstandigen wíllen zich wel verzekeren, maar kunnen niet

Jammer genoeg gaat minister Koolmees volledig voorbij aan het feit dat veel zelfstandigen zich wel wíllen verzekeren, maar dat niet kunnen omdat ze worden geweigerd of torenhoge premies moeten betalen voor een onvolledige dekking vanwege uitsluitingen. Verzekeraars die hun beleid wel zouden wíllen veranderen, kunnen dit niet omdat ze moeten concurreren met prijsvechters die alleen een specifieke groep verzekeren die weinig risico vertegenwoordigt.

Voorlopig geen verplichte collectieve verzekering

De betaalbaarheid wordt er niet beter op, zo blijkt uit een andere brief die Koolmees aan de Kamer stuurde. Deze gaat over gesprekken die hij voerde met verzekeraars over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Een verplichte collectieve verzekering komt er voorlopig niet. Koolmees mikt op ‘bevorderen keuzegedrag’.

Aan het werk voor € 10 tot € 13 per uur

Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen: ‘Helaas zien wij steeds vaker dat zogenaamde zelfstandigen voor tarieven van € 10 tot € 13 per uur aan het werk zijn. Die zzp'ers hebben helemaal geen keuze en onderhandelingspositie! Die werken zonder enige sociale bescherming. Simpelweg omdat ze het van zo’n laag uurtarief niet kunnen opbrengen om zich te verzekeren.’

Minister, maak nou eens haast

Zelfstandigen die wel voor verschillende opdrachtgevers werken voor een acceptabel tarief hebben ook moeite met het afsluiten van de nodige verzekeringen. ‘Daarom roepen wij de minister op om haast te maken met een collectieve regeling voor arbeidsongeschiktheid en een pensioen voor zelfstandigen, waar opdrachtgevers ook premie voor inleggen’, aldus van Noort.

*Bij verplicht bedoelen wij dat iedereen meedoet, maar ook iedereen wordt geaccepteerd. De premie wordt daardoor voor iedereen betaalbaar.