FNV ZZP

‘Diversiteit gaat om acceptatie van de ander’

Laatste update: 19 november 2018

‘Diversiteit gaat om acceptatie van de ander’

Het is voor Guillaumine Nelom (68) een hele eer om genomineerd te zijn voor de FNV Diversiteitsprijs 2018. ‘Ik wist van niks en hoorde van m’n collega-sectorraadsleden van FNV Zelfstandigen dat ik voorgedragen was. Een enorme verrassing!’

Guillaumine Nelom (68) is genomineerd voor de FNV Diversiteitsprijs.

Om voor een nominatie in aanmerking te komen moet je je aantoonbaar hebben ingezet voor diversiteit en een positieve grondhouding hebben ten opzichte van diversiteit en -bevordering. Je moet een verbinder zijn en respect voor anderen hebben. Bovendien moet je lid van de FNV zijn.

Guillaumine voldoet aan al deze ‘eisen’ en hoewel ze altijd bescheiden is, ontlokten we haar wat uitspraken over haar nominatie. ‘Alleen de voordracht vind ik al spannend! Laat staan dat ik ‘m win! De leden van de sectorraad van FNV Zelfstandigen die mij hiervoor nomineerden, hebben de moeite gedaan om mij te Googlen en uit te zoeken op welke manier ik me voor het onderwerp diversiteit heb ingezet. Alleen dat is al bijzonder,’ zegt Guillaumine. Aanleiding hiervoor was dat ik mij persoonlijk heb ingezet voor meer vrouwen in de sectorraad, en dat is gelukt.

Allemaal letterlijk samen leven

‘Ik hoor regelmatig van mensen dat ze het bijzonder vinden dat ik me sterk heb gemaakt voor verandering in de samenleving. Ik heb altijd de wereld een beetje mooier willen maken,’ legt Guillaumine uit. ‘Ik geloof namelijk in een inclusieve en vreedzame samenleving, waarin we - iedereen met zijn eigenheid en verschillen - allemaal samen kunnen leven. Letterlijk samen leven.

Ik geloof ook in overeenkomsten tussen mensen, want we delen onderling heel veel en hebben veel gemeenschappelijk,’ vervolgt ze. ‘Pas wanneer je daar met mensen over praat kom je daarachter. Bijvoorbeeld dat iedere ouder een goede toekomst voor zijn of haar kind wenst is een sterke overeenkomst. Dat dat vervolgens niet bij iedereen lukt is wat anders, de intentie is er wel. En ik ben zelf een aantal keer een steuntje in de rug geweest voor mensen die dat door mij konden realiseren.’

Ze wilde altijd al een voorbeeld zijn

‘Ik heb altijd een voorbeeld willen zijn voor anderen. Wil ze graag laten zien dat als ze écht iets willen, het ook echt kán. Kijk maar naar mij! Toen ik in de jaren ’70 vanuit Suriname naar Nederland kwam en op de kweekschool m’n hoofdakte wilde gaan halen, zei men tegen mij dat dat lastig en moeilijk was. Ze hadden namelijk eerder Surinaamse vrouwen op de opleiding gehad en die hadden het niet afgemaakt. Dat was voor mij een trigger, een drijfveer om te laten zien dat ik het wél kon halen.

En in de politiek heb ik ook soortelijke ervaring meegemaakt. Initiatiefvoorstellen door mij gemaakt, zijn in beleid tot uitvoering gebracht en worden in de praktijk nog steeds uitgevoerd.’ ‘Ik vind het daarnaast ook belangrijk dat als het om diversiteit gaat, mensen zichtbaar zijn, iconen zijn. Ik heb zelf ook mensen genomineerd voor bepaalde prijzen, omdat ik ze zo maatschappelijk betrokken vindt. Vervolgens hebben zij de prijs ook gekregen. Dat vind ik heel mooi omdat zij een rolmodel zijn voor anderen.’

Diversiteit gaat om acceptatie

Diversiteit gaat volgens Guillaumine om acceptatie, maar ook om in hoeverre men bereid is om niet alleen de andere te accepteren, maar ook verbinding te maken met die ander: ‘En je moet nieuwsgierig zijn naar de ander en zijn of haar drijfveren proberen te leren kennen. Dat is fundamenteel: kijk niet teveel naar de verschillen tussen jou en de ander, maar kijk naar wat ons bindt, naar onze gemeenschappelijke waarden. Dat is het kompas, het bindmiddel om met elkaar in contact te blijven.’

Waar is de verbinding?

‘Het gaat me echt aan het hart dat de huidige samenleving zo verhardt. Er lijkt geen verbinding meer te zijn en het is vlak geworden. Ik worstel zelf ook met de vraag wat er moet gebeuren om te laten zien dat mensen dingen vanuit hun beste intenties doen. Waarom is die verbinding er nauwelijks meer? Er lijkt soms geen middenweg meer te zijn, en alles is zo gebaseerd op veroordelen. Dat moet echt verbeteren want ik maak me daar grote zorgen over. Zo heb ik Nederland nooit gekend. We moeten wat aardiger zijn voor elkaar en proberen elkaar op te zoeken in 2019. Als we dat nu eens iets meer zouden proberen, daar zou ik al heel blij van worden, pas dan kunnen we met alle mensen de wereld een beetje mooier maken.’