FNV ZZP

‘Samenwerken als zzp’er loont’

Laatste update: 5 oktober 2018

‘Samenwerken als zzp’er loont’

Je houdt als zzp’er van je vrijheid en je zelfstandigheid. Maar soms loont het juist om samen te werken. En er is best veel mogelijk binnen de mededingingswet. Die boodschap verspreidt het ministerie van Economische Zaken (EZK) sinds kort op een speciale website.

Bekijk deze website hier

Je kunt overheadkosten delen, 1 secretariaat voeren, samen 1 grote opdracht of aanbesteding oppakken. Als zelfstandige ben je sowieso toch niet echt alleen, zegt het ministerie. Je hebt immers al je eigen netwerk van klanten, leveranciers en collega’s. Dus waarom niet samenwerken?

Samen een sterkere positie

Samen heb je een sterkere positie en kun je scherper aanbieden. Ook kan het fijn zijn om iets met meerdere mensen op te pakken als een opdracht voor jou alleen te groot is. Denk daarbij aan het meedingen naar een aanbesteding.

Tips, een app en een video

De website staat vol handige tips. Bijvoorbeeld over hoe je samenwerken als zzp’er aanpakt. Met een app van de Kamer van Koophandel vind je makkelijk een samenwerkingspartner. En een animatievideo laat zien wat de voordelen zijn van samenwerken als zelfstandige.

Pas wel op met kartelvorming

Het ministerie laat voor de duidelijkheid wel weten dat het maken van prijsafspraken of je klanten onderling verdelen verboden is. Wie zich schuldig maakt aan kartelvorming kan een fikse boete krijgen.

Goed initiatief, vinden wij

FNV Zelfstandigen vindt dit een goed initiatief van het ministerie van EZK. Wij blijven wel wijzen op het belang van sommige groepen zzp’ers om collectief te mogen onderhandelen. Onze bestuurder Irene van Hest: ‘Als je als groep zzp’ers te maken hebt met maar enkele grote opdrachtgevers of 1 of enkele bemiddelingsbureaus om aan opdrachten te komen, dan kun je als zelfstandige alleen een hoger tarief of betere voorwaarden bedingen door collectief afspraken te maken.’