FNV ZZP

De Miljoenennota: weinig nieuws voor zzp'ers

Laatste update: 5 oktober 2018

De Miljoenennota: weinig nieuws voor zzp'ers

De Troonrede is voorgelezen, de Miljoenennota officieel openbaar gemaakt. Wij zijn in deze kabinetsplannen direct op zoek gegaan naar alles wat te maken heeft met jou als zelfstandige. Onze conclusie: weinig nieuws voor zzp’ers.

Je leest hier de hele Miljoenennota


Het kabinet constateert dat ‘de sterke groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel en werknemers met een flexibel arbeidscontract mogelijk een drukkend effect heeft gehad op de loonontwikkeling’.

Zzp-schap moet goed geregeld

We lezen verder onder andere ‘dat veel zelfstandigen er bewust voor hebben gekozen om te gaan ondernemen en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving en de economie. Het zzp-schap moet echter wel goed geregeld worden. Het is niet de bedoeling dat mensen zich gedwongen voelen om als zzp’er te werken tegen lage tarieven of dat er oneerlijke concurrentie ontstaat tussen werkenden’.

Bewuste zzp’ers niets in de weg gelegd

De koning refereerde er in zijn Troonrede ook al aan: ‘De regering wil (daarnaast) schijnzelfstandigheid tegengaan. Zzp'ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap wordt niets in de weg gelegd.’ Een vergelijking met andere Europese landen: daar ‘vindt deze zogenoemde flexibilisering van de arbeidsmarkt niet of in veel mindere mate plaats.’

Effect is beperkt

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om meer balans op de arbeidsmarkt te brengen is het gedeeltelijk laten afnemen van de financiële voordelen van zelfstandigheid door de aftrekmogelijkheden geleidelijk generiek te beperken. Het effect daarvan is beperkt. De meeste zelfstandigen merken hier niet veel van.

Kabinet vindt regelgeving onduidelijk

Voor wat betreft de huidige regelgeving – het gaat dan om de vraag wanneer je als zelfstandige kan werken en wanneer sprake is van werknemerschap -, daarvan blijft het kabinet zich op het standpunt stellen dat deze onduidelijk of onnodig ingewikkeld is.

Dat is slechts ten dele waar

Dat is slechts ten dele waar, zoals ook blijkt uit diverse bijeenkomsten die minister Koolmees en de staatssecretarissen Snel en Keijzer hebben georganiseerd. Het is niet per se onduidelijk of onnodig ingewikkeld maar de uitkomst wordt vaak – vooral door opdrachtgevers en bemiddelaars – als onwenselijk ervaren.

Opdrachtgevers zagen op tegen gedeelde verantwoordelijkheid

Dat beide partijen bij een arbeidsrelatie verantwoordelijk zijn voor de kwalificatie ervan, heeft tot onrust geleid. Opdrachtgevers zagen op tegen de gedeelde verantwoordelijkheid. Maar dat is iets anders dan regelgeving onnodig ingewikkeld noemen.

Vooral herhalen van voorstellen voor zelfstandigen

Hoe dan ook, het kabinet komt niet verder dan het herhalen van de voorstellen die ze voor zelfstandigen heeft gedaan in het regeerakkoord. Het kabinet bevestigt dat zij een onafhankelijke commissie zal instellen ‘die zal onderzoeken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst’.

Er ontbreekt nog wel wat

Wat ontbreekt, is de constatering dat aan de voorstellen uit het regeerakkoord de nodige bezwaren kleven. Lees daarvoor de brief van 22 juni 2018 van minister Koolmees. Door regels uit Europa zijn de voorstellen nog niet zo makkelijk uit te voeren en ‘het veld’ heeft – om uiteenlopende redenen en vanuit verschillende belangen – al laten weten weinig heil te zien in deze voorstellen.

Minister komt in najaar met nieuwe brief

Tijdens de bijeenkomst met ‘het veld’ van 3 september heeft de minister aangekondigd in het najaar met een nieuwe brief te komen. Wij houden de ontwikkelingen natuurlijk in de gaten.

Wil je de hele Miljoenennota 2019 lezen? Dat kan hier