FNV ZZP

Betaalbaar alternatief AOV voor zzp'ers in de bouw krijgen

Laatste update: 5 oktober 2018

Betaalbaar alternatief AOV voor zzp'ers in de bouw krijgen

Na een pilot is er nu ook een oplossing voor de duizenden zzp-ers in de bouw. Want voor hen is een standaard AOV onbetaalbaar geworden.

Met name in de bouw is de behoefte aan een beter alternatief voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering enorm. Niet alleen is de AOV voor veel mensen met een zwaar beroep onbetaalbaar, ook is zo'n verzekering vaak hopeloos ingewikkeld, zijn er allerlei restricties en worden veel ondernemers -met name in de bouw- uit de verzekering gezet nog voordat ze met pensioen gaan. 'Veel zzp-ers in bouw hebben dan ook niets geregeld en dat is eigenlijk onverantwoord', aldus Cosmas Blaauw van SharePeople Crowdsurance. 

Grote behoefte

Uit de pilot die SharePeople deed bleek dat er een grote behoefte is aan deze betaalbare vorm van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Maar, omdat crowdsurance iets nieuws is, is er ook meer uitleg nodig. Bijvoorbeeld: "Wat maakt het anders dan een verzekering of broodfonds?" of "Waarom is het bedrag dat ik betaal bij SharePeople maandelijks anders?" De feedback uit die pilot is gebruikt om per 1 augustus te komen tot een nieuw product: SharePeople ZZP-bouw.

Betaalbaar alternatief

SharePeople ZZP-bouw is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor 2 jaar, met een wachttijd van 2 maanden. Bij ziekte krijgt men € 2000 netto. Hiervoor betaalt de verzekerde een variabel maandbedrag tussen de € 0 en (maximaal) € 125. Is er niemand ziek dan betaal je slechts de gebruikskosten (€ 120/jaar). Bij een ziektepercentage van 2% is men bij SharePeople ZZP-bouw € 40 / maand kwijt. Dat is -voor een 45-jarige timmerman- zo'n 4x goedkoper dan een vergelijkbare AOV voor 2 jaar. In de praktijk verwacht SharePeople dat de kosten nóg lager zullen uitpakken. Dat komt volgens Blaauw omdat crowdsurance veel lagere overheadskosten heeft dan verzekeren.

FNV heeft een aantal keren met Sharepeople gesproken. Sharepeople kan mogelijk interessant zijn voor zelfstandigen in de sector Bouwen & Wonen omdat ze een (deel) oplossing bieden bij arbeidsongeschiktheid tegen beperkte kosten. 

We horen graag van de zzp leden van FNV Bouwen & Wonen wat jullie van deze manier van arbeidsongeschiktheid regelen vinden. Bezoek de site van Sharepeople en stuur je opmerkingen, ervaringen etc naar: projectbouwkolom@fnv.nl

Met jullie opmerkingen, vragen (ervaringen?) etc, gaan we verder overleggen met Sharepeople om wellicht een samenwerking aan te gaan.