FNV ZZP

Een mooie subsidie voor goudsmid, dakdekker en schoenlapper

Laatste update: 5 oktober 2018

Een mooie subsidie voor goudsmid, dakdekker en schoenlapper

Goudsmid, schaapsherder, dakdekker, worstmaker, schoenlapper, tandtechnicus. Zo op het oog hebben zij niet veel gemeen. Maar allemaal vallen ze onder het zogeheten kleinschalig specialistisch vakmanschap. Dit jaar loopt er voor deze branches en beroepsgroepen een subsidieregeling voor relatief kleine projecten en activiteiten. De eerste aanvraagperiode leverde al 3 mooie projecten op. Inmiddels is de tweede periode ingegaan.

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV) ondersteunt kleinschalig specialistisch vakmanschap. Zij heeft een subsidieregeling geopend voor branches en beroepsgroepen met minder 2.500 werknemers of beroepsbeoefenaren. Die kunnen met het geld niet-structurele activiteiten financieren zoals haalbaarheidsonderzoek, arbeidsmarktonderzoek en voorlichting of promotie.

De subsidie is maximaal € 7.500 per aanvraag

‘Het eigenaarschap van de activiteit door de branche of beroepsgroep is belangrijk’, zegt Irene van Hest, bestuurslid van KUSV. Zij legt uit: ‘50 procent van de kosten komen voor rekening van de branche of beroepsgroep zelf en mag door eigen inzet gerealiseerd worden.’ De subsidie is in 2018 maximaal € 7.500 per aanvraag. Het bestuur van de stichting beslist over de aanvraag.

Wil je meer weten over de regeling?

De tweede aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Wil je meer weten over de regeling? Of hoe jouw branche of beroepsgroep deze subsidie kan aanvragen? Je vindt alles, inclusief voorbeelden van projecten en filmpjes, op de website van de stichting KUSV