FNV ZZP

We praten na de zomer weer over de nieuwe zzp-wet

Laatste update: 5 oktober 2018

We praten na de zomer weer over de nieuwe zzp-wet

De nieuwe zzp-wet is er niet zomaar. We moeten nog even geduld hebben. Pas na de zomer praat de FNV met de minister verder over zijn plannen om de Wet DBA te vervangen. Werkgevers, bemiddelaars en zzp-organisaties schuiven ook aan bij dit ‘breed overleg’.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tilt het overleg expres over de zomer heen. Zo kunnen alle zogeheten ‘veldpartijen’ zich beter voorbereiden. Hij bespreekt zijn plannen wel op woensdag 27 juni al met de Tweede Kamer.

Weerstand tegen de webmodule

Om draagvlak te krijgen voor zijn zzp-plannen organiseerde Koolmees begin dit jaar een bijeenkomst voor de vakbonden, werkgevers, bemiddelaars en zzp-clubs. Hij vroeg hierin feedback over de plannen, die in het regeerakkoord staan. Vooral tegen de webmodule voor opdrachten die liggen tussen het minimum- en het opt-outtarief bleek veel weerstand.

Eerst de hoofdlijnenbrief, dan weer bijeen

De minister zei in dat overleg dat hij eerst weer een soortgelijke sessie wilde houden voordat hij zijn hoofdlijnenbrief over de aanpassing van de Wet DBA naar de Kamer zou sturen. Hij stuurt nu toch eerst de brief. Het is nog niet duidelijk hoe concreet de minister wordt in zijn brief. Over de uitgangspunten en de uitwerking van de plannen is nog veel onzekerheid.

Minister sprak met zelfstandigen

De afgelopen weken heeft Koolmees wel apart gesproken met een aantal belangenorganisaties. Hij heeft onder andere een sessie gehad met een groep zelfstandigen.

Vervanger van de VAR

Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is in 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Met de VAR Winst uit onderneming (WUO) en VAR DGA werd je opdrachtgever gevrijwaard van het moeten afdragen van loonheffing. In de plaats daarvan is met de Wet DBA de modelovereenkomst geïntroduceerd. Het kabinet streeft er naar de opvolger van de Wet DBA per 2020 in te voeren.

Bron: zipconomy.nl