FNV ZZP

'Kabinet, pak schijnopdrachtgevers aan'

Laatste update: 5 oktober 2018

Persbericht FNV

Het kabinet moet schijnopdrachtgevers aanpakken. Dat zal op korte termijn jouw positie als zelfstandige verbeteren en versterken. Alleen gebeurt dat op dit moment niet.

De positie van zelfstandigen moet versterkt, schijnconstructies voorkomen en ongelijke machtsverhoudingen opgeheven. Hoe belangrijk dit is, heeft de FNV herhaaldelijk duidelijk gemaakt aan het kabinet.

De Tweede Kamer spreekt komende woensdag met Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarkt en de voortgang rond de vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Wij willen einde maken aan schijnopdrachtgeverschap

De laatste twintig jaar is het aandeel zelfstandigen in de beroepsbevolking snel gestegen. Voor een deel gaat dat om gezonde zelfstandigheid, maar voor een deel gaat het ook om zelfstandigen die in een dusdanig afhankelijke positie werken dat het om die reden weinig met zelfstandigheid, laat staan ondernemerschap heeft te maken heeft. Opdrachtgevers gebruiken dit als verdienmodel om loonkosten te drukken. De FNV wil een einde maken aan schijnopdrachtgeverschap en afhankelijke zelfstandigheid. Daarmee zal ook een einde komen aan de concurrentie op arbeidskosten tussen werknemers en zelfstandigen.

Gelijkwaardige positie als die van andere werkenden

Volgens het kabinet werken ‘sommige mensen als zelfstandige voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen’. FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha: ‘Het gaat niet om sommige mensen. Zo’n 80% van de zelfstandigen is nu onverzekerd. Dat is een grote groep en dat is zorgelijk. Wij willen dat alle zelfstandigen een goed tarief ontvangen, waarvan ze dit soort lasten wel zelf kunnen dragen en een inkomen hebben waar ze van kunnen leven. Pas dan is de positie van zelfstandigen gelijkwaardig aan die van andere werkenden. Nu is het nog te aantrekkelijk om werknemers te vervangen door minder beloonde en beschermde zelfstandigen.’

Werkgevers moeten betalen voor flexibiliteit en kennis zelfstandigen

Het kabinet denkt met een minimumtarief schijnzelfstandigheid op te heffen. Maar met het voorgestelde minimumtarief liggen verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid nog lang niet binnen handbereik, laat staan dat deze zelfstandigen een goed pensioen op kunnen bouwen. Zakaria Boufangacha: ‘Wij spreken liever van schijnopdrachtgevers. Zelfstandigen kiezen niet altijd bewust voor zelfstandigheid, maar hebben vaak geen keus. Het is vaak een keuze tussen geen werk of aan de slag gaan als zzp’er voor een laag tarief, omdat de werkgever dat zo eist. Wij willen dat werkgevers betalen voor de flexibiliteit en kennis van zelfstandigen.’

Grijze gebied is klein

Boufangacha: ‘Het geldende arbeidsrecht in de meeste gevallen duidelijk genoeg. Gezagsverhoudingen, persoonlijke arbeid en loon zijn indicaties voor een arbeidsovereenkomst. Is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst, dan kan als zelfstandige worden gewerkt. In de praktijk is het grijze gebied klein. Helaas zijn opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers door het lang ontbreken van handhaving eraan gewend geraakt dat ze zelf konden bepalen wanneer er sprake was van zelfstandige arbeid. Als de huidige regels zullen worden gehandhaafd, komt er vanzelf duidelijkheid wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid’, zegt Zakaria Boufangacha.

FNV visie op zelfstandige arbeid

De FNV vertegenwoordigt zowel werknemers als zelfstandigen. Het ledenparlement heeft onlangs ingestemd met de visie op zelfstandige arbeid (pdf). Marjan van Noort, van FNV Zelfstandigen: ‘Wij behartigen de belangen van alle werkenden in heel Nederland. Zelfstandige arbeid heeft een logische plek op de arbeidsmarkt. Onze leden willen gelijkwaardig zijn aan elkaar en niet elkaars concurrent.’