FNV ZZP

Is de FNV voor een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers?

Laatste update: 5 oktober 2018

Is de FNV voor een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers?

FNV Zelfstandigen krijgt de laatste week, vanwege de berichtgeving in de media, veel vragen over het pensioenakkoord tussen FNV en VNONCW. Onderdeel van dat akkoord zou een verplicht pensioen voor zelfstandigen zijn. We geven je er graag uitleg over.

Het is zo dat sociale partners, waaronder de FNV, erkennen dat een toenemend aantal werkenden te weinig tot geen aanvullend pensioen in de tweede pijler (dus via een pensioenfonds en daardoor levenslang pensioen) opbouwt.

Voor die situatie wil de FNV een oplossing. Een verplicht pensioen voor zelfstandigen is dat in de huidige situatie en onder de huidige condities niet. Wij willen wél graag dat er maatregelen genomen worden waardoor zelfstandigen veel meer mogelijkheden krijgen om pensioen op te bouwen. Wij denken dan onder meer aan het regelen van toegang tot pensioenfondsen voor zzp’ers.

Er is dus géén pensioenplicht voor zelfstandigen afgesproken. Wel zijn de mogelijkheden voor zelfstandigen om pensioen op te bouwen uitgebreid in de conceptafspraken die zijn gemaakt. De berichtgeving in de media is dus niet correct.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen mail ons dan!

Download hier de pensioenvisie van de FNV.

Lees hier het bericht van de FNV t.a.v. pensioenen