FNV ZZP

Ook zwangerschapsuitkering voor vrouwen die vóór 7 mei 2005 bevallen zijn

Laatste update: 5 oktober 2018

Ook zwangerschapsuitkering voor vrouwen die vóór 7 mei 2005 bevallen zijn

Goed nieuws voor vrouwelijke zzp’ers die voor 7 mei 2005 bevallen zijn en geen zwangerschapsuitkering kregen. Je kan toch nog een uitkering aanvragen en krijgt geen boete voor een te late aanvraag. Dit heeft het UWV ons bevestigd.

Als je aan de voorwaarden voldoet, dan ontvang je de uitkering. Voor de uitkering is de Wet arbeid en zorg (WAZO) van toepassing. Die is afgeschaft op 1 augustus 2004, maar voorzag in een overgangsregeling voor wie een kind kreeg vóór 7 mei 2005.

Hoe vraag je de uitkering aan?

Je kunt de uitkering aanvragen bij het UWV. Je vult daarvoor een ander formulier in van de ZEZ-uitkering die is ingegaan op 4 juni 2008. Je moet je inkomensgevens over 2003 (of 2004) aanleveren. De uitkering is maximaal 100% van het wettelijk minimumloon dat toen gold. Als je voor de bevalling minder verdiende, dan wordt de uitkering na rato verlaagd.

Je kunt zelf je uitkering van 5.600 euro aanvragen bij het UWV met dit UWV-formulier.