FNV ZZP

Voorstel wijziging kleineondernemersregeling (KOR)

Laatste update: 5 oktober 2018

Voorstel wijziging kleineondernemersregeling (KOR)

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de huidige kleineondernemingsregeling (KOR) te wijzigen in een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting. In het voorstel gaat de wet ook gelden voor rechtspersonen, zoals BV’s. Ook wordt er gekeken naar de omzet per kalenderjaar. De nieuwe wet is vooral gunstig voor ondernemers met een relatief kleine omzet en ondernemers die minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn.

Wat betekent het voorstel?

Zelfstandigen die onder de nieuwe wet (gaan) vallen, brengen geen btw in rekening aan hun opdrachtgevers. De btw die andere ondernemers hen in rekening brengen, kunnen ze echter ook niet aftrekken van de belasting. Wie voor de nieuwe regeling kiest, hoeft geen btw-aangifte te doen en krijgt ontheffing van de administratieve verplichtingen. Dat betekent dat administratieve lasten zullen afnemen.

Wat is verschil tussen de nieuwe en oude regeling?

De nieuwe regeling verschilt op een aantal punten met de huidige regeling.

  • De nieuwe regeling geldt ook voor rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen en stichtingen.
  • Er wordt gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw.
  • Je positie verandert van een btw-belaste positie met een belastingvermindering in een btw-vrijgestelde positie.

Geef je reactie op dit wetsvoorstel

De complete nieuwe wet kun je vinden op de website van Internetconsultatie. Het kabinet wil graag weten wat zelfstandigen van deze wet in voorbereiding vinden. Volgens het kabinet verbetert de nieuwe wet de kwaliteit van de wet, waardoor het beter uit te voeren is. Via de internetconsultatie kun je tot 1 mei laten weten wat je van het wetsvoorstel vindt.