FNV ZZP

Eerste hulp bij jaarrekening voor zzp’ers

Laatste update: 5 oktober 2018

Eerste hulp bij jaarrekening voor zzp’ers

Hoe maak je de jaarrekening? In de jaarrekening staat (bijna) alle informatie die je nodig hebt om je belastingaangifte goed te kunnen doen. Maar hoe stel je zo’n jaarrekening op en wat komt er allemaal bij kijken?

De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De winst- en verliesrekening
 2. De balans
 3. De fiscale winstberekening

In deze blog behandelen we de winst- en verliesrekening.

De winst- en verliesrekening

De winst- of verliesrekening laat de inkomsten en uitgaven van de onderneming zien over een bepaalde periode. In dit geval is het de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.

De winst- en verliesrekening kent in het aangifteprogramma 8 hoofdcategorieën:

 1. Opbrengsten;
 2. Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten;
 3. Personeelskosten;
 4. Afschrijvingskosten;
 5. Waardeveranderingen;
 6. Overige bedrijfslasten;
 7. Financiële baten en lasten;
 8. Bijzondere baten en lasten.

Opbrengsten

Bij opbrengsten noteer je alle inkomsten. Dat zal in de praktijk vaak de optelsom zijn van jouw facturen.

Toelichting op de Kleineondernemersregeling (KOR): Wanneer je als ondernemer aan het einde van het jaar minder dan € 1.345 aan omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen, dan mag je dit behouden.

Inkoopkosten en andere externe kosten

Denk daarbij aan inhuren van derden, materialen en kleine gereedschappen.

Afschrijvingskosten

Wanneer je een grote aanschaf doet, dan is het handig om meteen in een staat van afschrijvingen de voorgenomen afschrijvingen te noteren, zodat jaren later nog steeds eenvoudig kan worden nagegaan wat er nog moet worden afgeschreven en wat niet.

Overige bedrijfslasten

Een mooi citaat van Warren Buffet is iets om over na te denken bij deze kosten.
'Als je dingen koopt die je niet nodig hebt, zul je binnenkort dingen moeten verkopen die je wel nodig hebt.'
Dus kijk eens met deze wijsheid kritisch naar de volgende kosten:

Auto en transportkosten:

 • reis- en verblijfkosten (ook woon-werkverkeer);
 • huur vervoermiddelen;
 • in geval van auto van de zaak: alle autokosten
 • in geval van privéauto: kilometervergoedingen

Verkoopkosten:

 • publiciteit;
 • expositiekosten;
 • commissies betaald aan galeries;
 • representatiekosten/relatiegeschenken (zie bijzondere kosten);
 • lunch/diner (zie bijzondere kosten);

Telefoon en internetkosten:

Heb je thuis een privé telefoon met een vaste lijn, die je ook zakelijk gebruikt, dan zijn enkel de zakelijke gesprekskosten aftrekbaar. Een abonnement wordt dan geheel als privé uitgave gezien. Heb je een alles-in-één-abonnement, dan kan een gedeelte van het abonnement wel weer worden afgetrokken. Ook het abonnement van een mobiele telefoon die je voor zakelijke doeleinden hebt aangeschaft, kun je als kosten opvoeren. Wanneer je niet precies weet hoeveel je aan zakelijke gesprekskosten hebt gemaakt, dan kun je aan het eind van het jaar een schatting maken door een percentage te nemen.

Zakenlunches en –diners zijn aftrekbaar, maar slechts voor 80%. De overige 20% wordt als een privé-uitgave gezien.  

Andere kosten, bijvoorbeeld:

 • kantoorbenodigdheden;
 • drukwerk en kopieerkosten;
 • scholing;
 • contributies en abonnementen (dus ook de contributie van het FNV-lidmaatschap);
 • vakliteratuur;
 • verzekeringskosten;
 • administratiekosten.

Financiële baten en lasten

Kosten van schulden en andere rentelasten denk daarbij aan:

 • bankkosten;
 • betaalde rente;

Wil je alle informatie rondom het opstellen van de jaarrekening voor zzp’ers rustig nalezen, download dan onze handige gids. Ben je lid van FNV Zelfstandigen, dan vind je al onze downloads hier.

Jaarrekening opstellen zzp