FNV ZZP

Eerste hulp bij belastingaangifte voor zelfstandigen

Laatste update: 5 oktober 2018

Eerste hulp bij belastingaangifte voor zelfstandigen

Als je op 1 mei je belastingaangifte voor elkaar wilt hebben, helpt een goede voorbereiding. In deze blog behandelen we allerlei zaken waaraan je als zzp'er moet denken bij het invullen van je belastingaangifte. Wij hebben het op een rijtje gezet voor je, handig en het scheelt je een hoop zoekwerk!

Zet je persoonlijke gegevens op een rij

Denk daarbij aan je eigen persoonlijke gegevens, maar ook aan die van een eventuele, partner en kinderen. Heb je een koopwoning dan heb je ook de WOZ-waarde nodig en als je een hypotheek hebt, moet je weten hoeveel de aftrekbare rente bedraagt.

Denk ook aan de aftrekbare ziektekosten. Daarnaast kun je aftrekbare scholingskosten en eventuele aftrekbare giften aan goede doelen opvoeren. Goede doelen zijn bijvoorbeeld een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI, een vereniging en een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Heb je recht op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag, maar nog niets ontvangen, doe dan de aanvraag vóór je de aangifte inkomstenbelasting indient. Je kunt uitstel aanvragen tot de datum dat de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Dat kan heel eenvoudig, door middel van een telefoontje naar 0800-0543. Je krijgt dan uitstel tot 1 september 2018.

Als je ook nog een loondienstverband hebt, denk dan ook aan de jaaropgaven werkgevers en uitkeringsinstanties. Ook eventuele aftrekbare lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn van belang.

 

Zet je zakelijke cijfers op een rij

Dat begint natuurlijk met een balans- en resultatenrekening, maar ook de bijtelling van de auto van de zaak. Corrigeer het niet-aftrekbaar deel van de representatie- en dergelijke kosten. Voor 2017 is dat percentage 80%.

Dan is er natuurlijk de zelfstandigenaftrek (en eventueel startersaftrek).

Hoe zit het ook alweer:

Ben je ondernemer, voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2017 een bedrag van € 7.280. Het urencriterium is 1.225 uur of meer in een kalenderjaar. Alle uren die jij besteedt aan jouw bedrijf tellen daarin mee. Dus ook bijvoorbeeld reistijd, administratie of website-onderhoud.

De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie: 

  • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • Je paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Voor sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om: 

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kun je wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland
  • Bedrijfsmiddelen die je van jouw privévermogen overbrengt naar het vermogen van je onderneming
  • Investeringen waarvoor je verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot je huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als je bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van je vader, heb je in principe geen recht op investeringsaftrek

Koop je een KIA-bedrijfswagen dan heb je dus ook recht op de KIA-aftrek!

Wil je alle checklist-items nog eens netjes opgesomd nalezen download dan de checklist hier.

Je kunt natuurlijk ook de complete handleiding aangifte inkomstenbelasting 2017 voor zelfstandigen zonder personeel downloaden.


We wensen je heel veel succes met het doen van je aangifte dit jaar! 

Download de Checklist