FNV ZZP

Position Paper Kick-off overleg veld over “Werken als zelfstandige”

Laatste update: 5 oktober 2018

Position Paper Kick-off overleg veld over “Werken als zelfstandige”

De minister SZW en de staatssecretarissen Financiën en EZ en klimaat hebben FNV Zelfstandigen, samen met andere belangenbehartigers van zelfstandigen, uitgenodigd om deel te nemen aan het kick-off overleg over ‘Werken als zelfstandige’ op donderdag 24 januari aanstaande.Onderwerp van het overleg zijn de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord Rutte III “Vertrouwen in de toekomst”, meer specifiek de paragraaf “werken als zelfstandige”. De vraag die voorligt is hoe van deze voorgestelde maatregelen een succes kan worden gemaakt, zowel met betrekking tot de uitwerking, de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid als de administratieve lasten.

De FNV heeft ten behoeve van dit overleg een position paper ingediend, dat je hier kunt lezen.