FNV ZZP

Petitie en enquête tolken en vertalers

Laatste update: 5 oktober 2018

Petitie en enquête tolken en vertalers

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) verplichten de tolken en vertalers die voor hen werken een raamovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst doet geen recht aan wat het beste is voor tolken en vertalers. TVCN biedt geen ruimte voor onderhandeling, maar dat accepteren wij niet.

Samen met de beroepsgroep tolken en vertalers accepteren wij dat niet. TVCN krijgt opdrachten van de overheid en heeft daarmee een groot deel van de markt. Het is slikken of stikken voor de tolken en vertalers.

TVCN: ga met ons in gesprek!

Wij willen opnieuw in gesprek met TVCN om tot een gelijkwaardige overeenkomst te komen die goed is voor beide partijen. Wij hebben een petitie opgesteld. Teken de petitie, zodat wij aan TVCN laten zien dat het ons ernst is.

Teken de petitie

 

 

Welke bezwaren heb jij tegen de modelovereenkomst?

Met welke punten ben je het niet eens in de modelovereenkomst die TVCN je verplicht te tekenen. Vul de enquête in. De uitkomst van deze enquête gebruiken wij voor het opstellen van eigen modelovereenkomsten voor het werken via bemiddelaars.

Vul de enquête in