FNV ZZP

Verplicht schilderspensioen moet blijven!

Laatste update: 28 december 2017

Verplicht schilderspensioen moet blijven!

Het schilderspensioen (BPF Schilders) ligt onder vuur. ZBO, ZZP Nederland en PZO, willen van de verplichtstelling af. Zij stellen dat veel zelfstandigen zelf hun pensioen willen en kunnen regelen, zonder een verplichtstelling. Maar is dat ook zo? De meeste zelfstandigen blijken veel te weinig pensioen op te bouwen of hebben geen idee hoeveel geld een goed pensioen nu eigenlijk kost. En zonder een gelijkwaardig of beter alternatief dan het huidige schilderspensioen kost je dat als zelfstandige straks veel geld. Als je zelf je pensioen zou willen regelen, in plaats van de huidige regeling, kijk dan niet alleen naar wat een alternatieve regeling kost, maar vooral wat jij en je nabestaanden er voor terugkrijgen! En vergelijk dat dan eens met wat het huidige zzp schilderspensioen je kost en oplevert!

 

BPF Schilders: heel flexibel

FNV Bouwen en Wonen is daarom voor het behouden van de huidige pensioenregeling voor zelfstandige schilders bij BPF Schilders. Je mag als zelfstandige binnen het minimum en maximumpensioen zelf kiezen welk pensioen je wilt opbouwen. Daarmee is dit een heel flexibele regeling waarbij je een goed pensioen voor jou en je nabestaanden opbouwt. Reageren? Mail naar projectbouwkolom@fnv.nl.

Rekenvoorbeelden

Hieronder vind je 3 rekenvoorbeelden van wat het schilderspensioen (BPF Schilders) kost en wat het jou als zelfstandige en je nabestaanden oplevert.

Je mag bij het schilderspensioen dus zelf kiezen binnen een minimum en maximumpensioen.
 
Bij iedere keuze hoort een (fiscaal aftrekbare) premie en een pensioenuitkering voor jou en je nabestaanden. Om je bij de keuze te helpen, heeft BPF Schilders drie rekenvoorbeelden voor je uitgewerkt. Je ziet hoeveel premie je per kwartaal betaalt en hoeveel pensioen je daarmee opbouwt in drie mogelijkheden. Ook krijg je inzicht hoeveel geld nodig is voor een goed pensioen!

Rekenvoorbeeld 1: minimumvariant (pensioenkeuzeloon)

Als je kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2017 (€ 19.575), betaal je per kwartaal € 377 pensioenpremie. Per jaar is dit € 1.509. Dat is een brutobedrag. In de praktijk betaal je minder, omdat je de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting. Als je dit 40 jaar lang doet, betaal je in totaal € 60.320 aan pensioenpremie.

Per jaar bouw je hiermee € 121 aan pensioen op. Na 40 jaar pensioenopbouw kun je dan naast je AOW een levenslang ouderdomspensioen bereiken van € 4.852 bruto per jaar. In totaal kun je van BPF Schilders op basis van de gemiddelde levensverwachting een ouderdomspensioen (spaarpot) verwachten van € 110.377. Volgens de gemiddelde levensverwachting zal jouw partner dan nog een aantal jaren langer leven, waardoor je partner € 26.117 aan partnerpensioen (extra spaarpot) kan verwachten.

Rekenvoorbeeld 2: pensioenkeuzeloon (gemiddelde werknemer in loondienst)

Als je kiest voor het inkomen van een werknemer in loondienst en je een gemiddeld salaris zou verdienen, staat dat gelijk aan een pensioenkeuzeloon van € 33.150. je betaalt dan per kwartaal € 1.233 pensioenpremie. Per jaar is dit € 4.930. Dat is een brutobedrag. In de praktijk betaal je als zelfstandige dus minder, omdat je de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting. Als je dit 40 jaar lang doet, betaal je in totaal € 197.200 aan pensioenpremie.

Per jaar bouwt je hiermee € 396 aan pensioen op. Na 40 jaar pensioenopbouw kun je dan naast uw AOW een levenslang ouderdomspensioen bereiken van € 15.848 bruto per jaar. In totaal kunt je van BPF Schilders op basis van de gemiddelde levensverwachting een ouderdomspensioen (spaarpot) verwachten van € 360.521. Volgens de gemiddelde levensverwachting zal je partner dan nog een aantal extra leven, waardoor jouw partner € 85.304 (extra spaarpot) aan partnerpensioen kan verwachten.

Rekenvoorbeeld 3: maximum pensioenkeuzeloon

Als je kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2017 (€ 48.311,10), betaal je per kwartaal € 2.188 pensioenpremie. Per jaar is dit € 8.751. Dat is een brutobedrag. In de praktijk betaal je dus minder, omdat je de betaalde pensioenpremie kunt aftrekken van de belasting. Als je dit 40 jaar lang doet, betaal je in totaal € 350.040 aan pensioenpremie.

Per jaar bouw je hiermee € 703 aan pensioen op. Na 40 jaar pensioenopbouw kun je dan naast je AOW een levenslang ouderdomspensioen bereiken van € 28.128 bruto per jaar. In totaal kun je van BPF Schilders op basis van de gemiddelde levensverwachting een ouderdomspensioen (spaarpot) verwachten van € 639.892. Volgens de gemiddelde levensverwachting zal jouw partner dan nog een aantal jaren leven, waardoor je partner € 151.407 (extra spaarpot) aan partnerpensioen kan verwachten. 

Disclaimer

Deze rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op het pensioenreglement van BPF Schilders en wetgeving zoals die van toepassing was in oktober 2017. De voorbeelden gaan uit van een deelnemer die nu 25 jaar is, een levensverwachting heeft van 22,75 jaar na pensioendatum en een partner heeft met een levensverwachting van 7,7 jaar na zijn overlijden. In de voorbeelden is geen rekening gehouden met toeslagverlening en eventuele ruil van partnerpensioen naar ouderdomspensioen. Aan de voorbeelden kun je geen rechten ontlenen.