FNV ZZP

FNV streeft naar rechtvaardige arbeidsmarkt voor álle werkenden

Laatste update: 27 december 2017

FNV streeft naar een rechtvaardige arbeidsmarkt voor álle werkenden

In het Financieele Dagblad van afgelopen woensdag lazen we dat drie zzp-clubs een verplicht pensioen, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en handhaving van de Wet DBA zien als een aanval op de zelfstandigen zonder personeel (zzp). Ze stellen dat ‘de vakbeweging doet alsof zzp’ers niets willen’. Volgens Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen is dat veel te kort door de bocht: sommige risico’s zijn voor alle groepen werkenden te groot om zelf af te dekken.

Een rechtvaardige arbeidsmarkt voor alle werkenden

De FNV behartigt de belangen van werknemers én zelfstandigen en streeft naar een eerlijke arbeidsmarkt voor álle werkenden. Daarvoor hoeven ze niet precies dezelfde rechten en plichten te krijgen. Zelfstandigen dragen het risico van minder opdrachten of kortdurende ziekte zelf. Tegelijkertijd zijn sommige risico’s voor alle groepen werkenden te groot. 80% van de zelfstandigen heeft geen AOV om redenen die vaak buiten hun macht liggen. Maar dat maar één op de vijf zelfstandigen is verzekerd, vindt iedereen onwenselijk.

Collectieve AOV

De FNV wil een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor álle zelfstandigen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, ongeacht leeftijd of risicoprofiel. Die verzekeringsplicht gaat hand in hand gaan met een acceptatieplicht voor verzekeraars en een premie die is afgestemd op het inkomen. Alleen zo blijft de zelfstandige betaalbaar verzekerd van bescherming in geval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Realistisch en betaalbaar pensioen voor zzp’ers

Armoede bij ouderdom is een ander risico voor zelfstandigen wanneer ze niet genoeg kunnen sparen voor hun pensioen. Ons pensioenstelsel houdt er nu onvoldoende rekening mee dat hun inkomsten sterk fluctueren. Maar ook in een wettelijke pensioenbescherming blijft de nodige flexibiliteit mogelijk. FNV Zelfstandigen onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een collectief pensioen voor zelfstandigen dat realistisch en betaalbaar is, met een opt out voor groepen die het zelf al anders hebben geregeld.

Goed opdrachtgeverschap

Over de Wet DBA wordt het verhaal verspreid dat die de hele arbeidsmarkt op zijn kop heeft gezet. Niets is minder waar. De wet heeft alleen de VAR en haar vrijwarende werking afgeschaft. Hierdoor kwamen de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans, waardoor het ook gemakkelijker werd om te handhaven.

Door de lobby van opdrachtgevers ligt die handhaving alweer een tijdje stil. Op allerlei plaatsen zien we weer zogenaamde zelfstandigen op plekken waar dat helemaal niet vanzelfsprekend of wenselijk is. Denk maar aan de rel rond Deliveroo. Geen enkele serieuze belangenbehartiger van zelfstandigen vindt dat een goede zaak.

De FNV wil de positie van zelfstandigen versterken en goed opdrachtgeverschap bevorderen. Mensen kiezen voor zelfstandigheid vanwege de vrijheid van het ondernemerschap. Opdrachtgevers moeten de specifieke vakkennis en de flexibiliteit van de zzp’er belonen, en niet de kans krijgen om ze in te huren puur omdat ze goedkoper zijn.