FNV ZZP

Zzp’ers mogen straks eindelijk samen de strijd aanbinden tegen onredelijke tarieven

Laatste update: 27 november 2017

Zzp’ers mogen straks eindelijk samen de strijd aanbinden tegen onredelijke tarieven

Wij vieren een DOORBRAAK: de Tweede Kamer nam op 21 november een motie aan die de regering opdraagt ‘experimenteerruimte te creëren zodat zelfstandigen in de onze sector collectief mogen onderhandelen’.

Het kartelverbod is er voor grote ondernemingen 
Als directeuren van grote ondernemingen zoals Philips en LG samen via handjeklap de prijzen van beeldschermen kunnen bepalen, betalen wij als consumenten steevast teveel. Oneerlijk en dus logisch dat dit verboden werd via de Mededingingswet (het kartelverbod). Maar met datzelfde verbod in de hand zegt de handhaver van het kartelverbod ACM dat zzp’ers ook ondernemingen zijn. En dat zzp’ers geen gezamenlijke vuist mogen maken tegen véél machtiger producenten of mediaonderneming die hen onredelijke contracten opleggen met veel te lage tarieven.

En vormt een onredelijke beperking voor zzp’ers
Het kartelverbod is een volstrekt onredelijke beperking van de onderhandelingspositie van zelfstandigen in de creatieve en culturele sector. En wij zijn ervan overtuigd dat dit een van redenen is waarom de inkomens in de sector te laag zijn. Het valt niet uit te leggen dat werknemers het recht hebben de krachten te bundelen tegen een machtigere werkgever, maar dat boetes dreigen wanneer zelfstandigen zich willen wapenen tegen veel machtigere opdrachtgevers. Het kartelverbod beperkt zelfstandigen al jaren op een zo cruciaal punt, dat wij daar jaren geleden een speerpunt van maakten.

Jarenlange strijd van de Kunstenbond nu succesvol
Caspar de Kiefte van de FNV Kunstenbond: “Al die tijd vroegen wij hier op diverse manieren aandacht voor. Wij spraken hierover met organisaties als de SER en de Raad voor Cultuur en vele politieke partijen. Steeds meer mensen zijn uiteindelijk met ons tot het oordeel gekomen dat deze wet in onze sector onredelijk is. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer omarmt nu een motie van Groen Links en de PvdA. Het schept ruimte om te kijken hoe het anders kan.”

De tekst van de motie sluit naadloos aan bij het SER advies Passie Gewaardeerd en de pas gepresenteerde Arbeidsmarktagenda waaraan wij meewerkten.