FNV ZZP

TVCN komt weer met nadelige overeenkomst voor tolken/vertalers

Laatste update: 29 november 2017

TVCN komt weer met nadelige overeenkomst voor tolken/vertalers

FNV Zelfstandigen roept tolken en vertalers op de raamovereenkomst met Tolk- en Vertaal Centrum Nederland (TVCN) niet klakkeloos te tekenen. TVCN heeft haar werkzame tolken en vertalers een voor hen nadelige raamovereenkomst voorgelegd, die uiterlijk 30 november ondertekend teruggestuurd moet worden. Alleen met een getekende raamovereenkomst mogen tolken en vertalers voor TVCN blijven werken.

FNV Zelfstandigen roept tolken en vertalers op de raamovereenkomst met Tolk- en Vertaal Centrum Nederland (TVCN) niet klakkeloos te tekenen. 'Er worden vergaande eisen gesteld aan tolken en vertalers', licht Irene van Hest van FNV Zelfstandigen toe. 'Zo word je verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, ook al heb je geen enkele zekerheid dat je ooit een opdracht gaat krijgen van TVCN.'

Alle aansprakelijkheid ligt bij tolken

Het TVCN eist dat tolken en vertalers de raamovereenkomst tekenen voor 30 november aanstaande. Alleen met een getekende overeenkomst mogen zij voor het TVCN blijven werken. Vorig jaar zat FNV Zelfstandigen nog met het TVCN om de tafel om de raamovereenkomst aan te passen, zodat deze minder nadelig zou uitpakken voor tolken en vertalers. Maar Van Hest stelt dat de overeenkomst bij lange na nog niet voldoet aan wat redelijk is. 'Er is absoluut geen sprake van een gelijkwaardige overeenkomst’, aldus Van Hest. 'Ook als TVCN de factuur nog niet heeft betaald, moet je doorwerken. En alle aansprakelijkheid voor hoe wordt gewerkt, wordt bij de tolk/vertaler gelegd. De tolk/vertaler draagt het volledige risico als facturen van TVCN niet worden betaald.'

Cruciale aanpassingen nodig

FNV Zelfstandigen raadt zijn leden die voor de TVCN werken met klem aan deze overeenkomst niet zonder meer te tekenen. 'TVCN moet eerst cruciale punten aanpassen in de overeenkomst. Deze is te eenzijdig in het voordeel van TVCN opgesteld en daarmee in het nadeel van de tolk', stelt Van Hest. Binnenkort wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd om de druk op TVCN op te voeren zodat de raamovereenkomst alsnog wordt aangepast.